Show translate page
Banner

Nyss hemkommen från Vitryssland

11 jun, 2014

Igår kväll kom jag hem från Vitryssland. Det har varit en intensiv och mycket bra vecka. Tillsammans med vår dotterförsamling har vi genomfört en sommarbibelskola på kvällstid, om biblisk helandetjänst. Fyrtio deltagare från nio olika församlingar genomförde kursen som innehöll både teori och praktik. Många fick möta Gud på ett starkt sätt och flera upplevde helande i kroppen. Vittnesbörden kan du läsa på missionens hemsida. Det var många som ville fortsätta på bibelskola i höst och nu ber vi att församlingen där ska hitta lämpliga lokaler för att kunna ta emot studenterna under hösten. Under mitt besök samlades också ledargruppen två dagar till undervisning, samtal och bön.
Den 6 juni firade handikapporganisationen BelApDIiMi sitt 20-årsjubileum med en internationell konferens på temat "Myter och fakta 20 år senare". Flera olika organisationer från Europa deltog, liksom representanter från olika myndigheter i Vitryssland. Mycket har blivit gjort under de 20 år som gått, det finns idag tillgång till utbildning och rekreation för funktionshindrade barn och ungdomar och stöd och undervisning för föräldrarna. Men vad händer när ungdomarna blir vuxna? Diskussionerna handlade om deras möjlighet att få arbete eller meningsfull sysselsättning, möjlighet att få bo själv med personlig assistans och möjlighet att röra sig fritt i ett handikappanpassat samhälle. Det finns mycket kvar att göra, det behövs en attitydförändring bland beslutsfattare i samhället och en ny lagstiftning.
Många föräldrar uttryckte sin tacksamhet för stödet från Arken genom sponsring av sommarläger. Och även för den omsorg som vår dotterförsamling i Minsk visar i sin kontakt med mammorna och barnen.

Elena Titova ledare för handikapporg
Här talar Elena Titova, ledare för handikapporganisationen i Vitryssland.

Arken har fått diplom
Här har jag tagit emot ett diplom med tack till församlingen Arken.

Pastor Olga med en mamma
Pastor Olga tillsammans med en mamma från handikapporganisationen.

Tillsammans med ledare från BelApDiMi och Olga
Tillsammans med några av ledarna för BelApDiMi, Ludmila Veka och Olga Levchenko.

En skriven hälsning till BelApDiMi
Alla fick skriva en uppmuntrande hälsning till handikapporganisationen.