Show translate page
Banner

Församlingen Arken i Göteborg


Församlingen Arken i Göteborg är en utpost till Arken i Kungsängen. Det är Gunnar och Linda Bergling som är pastorer också för medlemmarna i Göteborg. Besöker du oss i Göteborg kommer du  därför att få del av detsamma som du möter på Arken i Kungsängen.

Tisdag den 19 januari öppnar vi Helandecentret, du kan ringa oss och boka förbönssamtal eller lämna ett böneämne här. Tiden är kl 10-12 tisdagar, tel nr är 076-848 14 90

 

Start för minibibelskola i februari

I februari 2016 startar vi en kvällsbibelskola i Mölndal. Under 12 torsdagar och en helg får du bibelundervisning i ämnena; den helgie Ande, Inre bönen, din personliga Gudsrelation, Guds kärlek, frihet från förkastelse samt helande för kropp och själ.

Kursstart 25 februari. Kursen avslutas den 26 maj. 

Du kan anmäla dig via email eller så ringer du till oss på vår telefon

Vi öppnar Helandecentret den 19 januari då du kan ringa och boka tid för förbönssamtal eller få bön på telefonen.

Du når oss här:

Telefon: tisdagar kl 10-12, 076-8481490

E-post: goteborg@arken.org

 

Adress: Folkets Hus, Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal 

Varmt välkommen till våra möten!

 

 


 

Ann-Christine Lindström

predikar söndag 7 februari kl 11