Show translate page
Banner

Församlingen Arken i Göteborg


Församlingen Arken i Göteborg är en utpost till Arken i Kungsängen. Det är Gunnar och Linda Bergling som är pastorer också för medlemmarna i Göteborg. Besöker du oss i Göteborg kommer du  därför att få del av detsamma som du möter på Arken i Kungsängen.


Start för minibibelskola i februari

I februari 2016 startar vi en kvällsbibelskola i Mölndal. Under 12 torsdagar och en helg får du bibelundervisning i ämnena; den helgie Ande, Inre bönen, din personliga Gudsrelation, Guds kärlek, frihet från förkastelse samt helande för kropp och själ.

Kursstart 25 februari. Kursen avslutas den 26 maj. Du når oss här:

Telefon: tisdagar kl 10-12, 076-8481490

E-post: goteborg@arken.org


Adress: Folkets Hus, Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal 

Varmt välkommen till våra möten! 

Marianne Ottosson

predikar söndag 29 november kl 11.00