Show translate page
Banner

Den lilla gruppen


”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” Lpfö rev. 2010


Vi har förutsättningarna för att möta varje barn i mindre sammanhang då våra gruppstorlekar är runt 8-16 barn per avdelning. Det är positivt både för barn och pedagog att arbeta i mindre grupper. Föräldrarna upplever att barnen orkar mer och pedagogerna upplever att man hinner bekräfta varje barn och följa deras utveckling bättre.

Varje vecka har barnen möjlighet att delta i olika fria och planerade aktiviteter. Barnen (även de minsta efter sin förmåga) kan delta i t.ex. skapande, drama, idrott/rörelselek, sy, klippa, måla, pyssla, rita, biblioteksbesök, utomhusaktiviteter osv.

Det har varit viktigt för oss att verksamheten bevarar demokratin. Det är viktigt att barnen förstår: för att kunna samarbeta måste man kompromissa. Detta är även ett bra tillfälle för att träna sig i argumentation. Exempelvis så röstar de äldre barnen om vilken bok/film/aktivitet vi ska välja. Genom detta lägger vi grunden till ett växande ansvar där barnen inser att större frihet ger större ansvar. Rättigheter ger skyldigheter. Ett exempel: Matvärdar hjälper till att duka och de får sitta själva vid sitt bord (frihet), men då behöver de också torka av bordet efteråt (ansvar).

Vi är medvetna om att vårt förhållningssätt som pedagoger påverkar barnens möjlighet att skapa tilltro till sin egen förmåga. Vi vill därför lyfta fram ”det kompetenta barnet” genom att möjliggöra barnets egne delaktighet. Vi ger barnen olika ansvarsuppgifter för att stärka deras självförtroende och inflytande: vara med och bestämma utflyktsmål, ta på sina kläder själv, de får göra små ärenden mellan avdelningarna (hämta mjöl...), rösta på olika saker (demokrati i miniatyr), veckovis har vi två barn som är matvärdar (4-5 åringarna), och vi strävar efter att ta vara på barnens kreativa idéer.