Show translate page
Banner
Relationsdagar - Friskvård av relationer för alla

Alla har vi olika relationer i vårt liv. Vi har vänner, arbetskamrater, grannar och bekanta. 
De gifta har relationen till sin maka/make att vårda om.  De som längtar efter att hitta
en livskamrat behöver få sunda relationer till det motsatta könet.  Och vänskapsrelationer
behöver vi alla.


Lars och Ann-Marie Lindqvist har en lång erfarenhet av själavårdsarbete.
Under många år har de arbetat med äktenskapsrådgivning och bearbetningssamtal
på Arkens Helandecenter. Tillsammans med pastor Gunnar Bergling kommer de
att undervisa på relationsdagarna. 

Betoningen på undervisningen ligger på friskvård och att hitta en sund utgångspunkt
i relationen till det motsatta könet. Med sunda och starka relationer är vi bättre
förberedda att hantera utmaningar.