Show translate page
Banner

Välkommen till en själavårdsutbildning inom den bibliska helandetjänsten. Vi vänder oss till dig som vill få utbildning i hur man ber kroppens och själens helande för andra människor enligt bibliskt helande. Du får lära dig hur man förmedlar helande för kropp och själ på Ordets grund med den Helige Andens smörjelse och nådegåvor. I utbildningen ingår teori och praktik med handledning. Linda Bergling och Anita Björk undervisar.


Själavårdsutbildning 20-23 april 2017


Torsdag den 20 april och fredag förmiddag 21 april är teoriundervisning Undervisningen sätts sedan i praktik under fredag – söndag 21-23 april på helandekonferensen "Jesus Helar och Upprättar". Det är en av församlingens viktigaste konferenser. Deltagare är med i förbönstjänsten tillsammans med Arkens egna förebedjare. Praktiken sker under handledning av de ansvariga för helandetjänsten. De som genomgår hela utbildningen får diplom med certifikat.


För att delta i utbildningen måste du anmäla dig till
info@arken.org. Berätta kort med några ord vem du är. Ge dina kontaktuppgifter och namnet på din hemförsamling.


Du betalar en kursavgift. Vi kan ordna enkel övernattning om du anmäler dig i god tid.


Presentation av Linda Bergling 
Pastor Linda Bergling har arbetat inom biblisk själavård närmare 40 år. Hon är grundare och rektor för bibelskolan Jesus Helar och Upprättar och hon har skrivit flera böcker i ämnet.


Linda har utarbetat flera pedagogiska bönemodeller där hon sätter ord på ett andligt skeende utifrån ett bibliskt perspektiv. Bönemodellerna är både verktyg och hjälp för själavårdare att bevara helhet och balans i helandetjänsten.


Presentation av Anita Björk

Anita är ansvarig för Arkens Helandecenter och Helandedagar. Hon är bibellärare på bibelskolan Jesus Helar och Upprättar. Anita brinner för att hjälpa människor att ta emot själens helande från Jesus. Anita utbildar förebedjare och är en mycket duktig handledare. Hon undervisar om helande, upprättelse och befrielse och hur man enkelt kan flöda med den helige Ande. 


PRAKTISK INFORMATION & ANMÄLAN

För att delta i utbildningen måste du anmäla dig till info@arken.org. Berätta kort med några ord vem du är. Ge dina kontaktuppgifter och namnet på din hemförsamling. Du betalar en kursavgift till kontonummer som står angivet nedan, längst ner på denna sida. Ange ditt namn och skriv “Sjalavardsutbildning” på inbetalningen. Vi kan ordna enkel över-nattning om du anmäler dig senast 31 mars.

Kursavgift alternativ 1:

2500 kr (inkluderar kurskompendium, undervisning och praktik med handledning).
Enkel övernattning för fyra nätter onsdag kväll – söndag. Frukost för fyra dagar ingår.

Kursavgift alternativ 2:

1800 kr (inkluderar kurskompendium, undervisning och praktik med handledning.  
Inga måltider eller övernattning ingår.

Bokning av övernattning ska göras senast 31 mars till  Arkens reception:
info@arken.org eller telefon 08-588 840 0
,

UNDERVISNING & PROGRAM

På den här utbildningen får du erfarenhet av att be helande för en annan person med så kallad "trons bön". Du får också erfarenhet av hur man betjänar andra i en stillsam och lugn atmosfär under så kallad flödesbön.

Torsdag den 20 april och fredag förmiddag 21 april är det teoriundervisning. Undervisningen sätts sedan i praktik under fredag till och med söndag 21-23 april på helandekonferensen Jesus Helar och Upprättar. Det är en av församlingens viktigaste konferenser. Du som deltagare är med i förbönstjänsten tillsammans med Arkens egna förebedjare och betjänar människor som besöker konferensen. Din praktik sker under handledning av ansvariga personer för helandetjänsten. Du som genomgår hela utbildningen får diplom med certifikat. Varmt välkommen till en lärorik, spännande och berörande helg!

Torsdag 20 april
8.00 – 9.00   Inskrivning
8.30 – 9.00  Lovsång och information
9.00 – 12.00   Undervisning med Linda Bergling
12.00 – 14.00   Lunch
14.00 – 17.00  Undervisning med Anita Björk

Fredag 21 april *
8.30 – 12.00     Undervisning med Anita Björk
12.00 – 18.00     Ledig tid
18.00 Inspiration och bön med Linda och Gunnar Bergling
19.00  Kvällsmöte med Linda Bergling. Deltagare praktiserar som förebedjare  tillsammans med Arkens helandetjänst.

Lördag 22 april *

9.30 – 10.00  Handledning
10.00 – 12.00 Förbönssamtal. Deltagare praktiserar som förebedjare tillsammans med Arkens helandetjänst.
12.00 – 13.30     Lunchrast
14.00   Möte med Gunnar Bergling. Deltagare praktiserar som förebedjare tillsammans med Arkens helandetjänst.
18.00    Kvällsmöte med Linda Bergling. Deltagare praktiserar som förebedjare             tillsammans med Arkens helandetjänst.

Söndag 23 april *

10.30 Gudstjänst med Gunnar Bergling. Deltagare praktiserar som förebedjare tillsammans med Arkens helandetjänst.
15.00 Möte med Linda Bergling. Deltagare praktiserar som förebedjare tillsammans med Arkens helandetjänst.
ef 17.00 Avslutningsträff och utdelning av certifikat

        * Det kommer att finnas flera handledningsträffar under helgen

BANKINFORMATION

Swish-nummer: 123 056 9046
Handelsbanken Sverige bankgiro: 549-7748

Handelsbanken Finland: FI81 3131 3001 1336 77
Handelsbanken Norge: NO 9046.12.35289
Danmark Danske Bank: 9570 8984220
Finland Danske Bank Oyj: FI31 800013 70845431
Norge Dnb: 7874.07.00781

För att kunna betala från utlandet till vår svenska konto, behöver du följande upp-gifter: / Payments from abroad need following information:

IBAN: SE 33 6000 0000 0001 0731 0368
SWIFT/BIC: HANDSESS

Handelsbanken
Box 2063
196 02 KUNGSÄNGEN
,
Anmälan till: info@arken.org eller
tfn: 08-588 840 00

Berätta kort med några ord vem du är.
Ge dina kontaktuppgifter och
namnet på din hemförsamling.
KURSAVGIFT
Alternativ 1: 2500 kr
Alternativ 2: 1800 kr

Bankinformation finns längst
ner på denna sida.