Show translate page
Banner

Praktisk information


Skolstart Läsåret 2016/2017
Upprättelseprogrammet 26/8  kl. 8.30–12.00
Årskurs 1  26/8  kl. 8.30–12.00 
Årskurs 2  26/8  kl. 8.30–12.00
Årskurs 3  25/8  kl. 8.00–12.00

Skolåret: 26 augusti 2016 – 31 maj 2017.  Tider: kl 8.30-12.00. 

Under läsåret har vi jullov, sportlov och påsklov.


Ansökningstiden: Fortlöpande fram till bibelskolestart, men ansökan i god tid ger större möjlighet att ordna allt praktiskt. Om bibelskolan redan börjat – skicka in ansökan och ring (gäller endast under de första 6 veckorna). 

Rekommendationer - om församlingstillhörighet/pastor saknas, kan du be ytterligare en vän (gärna någon ledare) att skriva rekommendationen. Meddela oss orsak.

Besked ang antagning - ges snarast, från det att alla handlingar har kommit oss tillhanda, kom ihåg rekommendationer och foto! 

Vad kostar det att gå på bibelskolan - avgifterna
Hur hittar man bostad

Du får ett andligt hem

Församlingen
Som elev får du under bibelskoleåren ett "andligt hem" på Arken. Du förväntas delta aktivt i församlingslivet och får en möjlighet att också bli medhjälpare i frivilliga arbetsuppgifter.

Hela familjen får del av samma vision
Om du har familj kan du känna dig trygg att sätta dina barn på Arkens förskola Växthuset och skola (år 1-5) Kungsskolan. Där får dina barn del av samma vision. I Arken finns även ett starkt uppbyggt barn- och ungdomsarbete.