Helandesöndagar är speciella helandemöten utvalda söndagar med mycket tid till förbön och betjäning, genom Ordet och helandesmörjelsen.

Behöver du helande? Har du en vän som inte känner Jesus ännu eller som behöver helande? Kom till helandesöndagen och låt Jesus smörjelse och Ordet betjäna dig.

Pastor Linda Berglings helandetjänst
Du får möta pastor Linda Berglings starka helandetjänst och blir betjänad under den helige Andes smörjelse. I mer än 30 år har hon låtit sig användas av Jesus till helande och befrielse för både kropp och själ.

Linda flödar mycket i de andliga nådegåvorna där kunskapens ord och profetiska hälsningar i kombination med helbrägdagörelsens gåva är i funktion. Människor vittnar gång på gång om djupa helanden till både kropp och själ.

Tillsammans med pastor Linda finns ett förbönsteam som flödar i samma smörjelse. Lovsången är stark och betjänande och hjälper dig att ta emot och bevara helandet från Jesus.

Nästa tillfälle: Söndag 27 maj kl 17.00

 

2018-05-18T09:45:26+00:00