På bibelskolans 1.årskurs kan man studera på engelska från och med i höst.  Vi har elever från Filippinerna och Nepal som kommer att gå på distans. Undervisningen simultantolkas, studielitteratur och praktik är på engelska.  Man kan fortfarande söka till den internationella linjen och börja i höst.