Bibelskolans är i full gång.  Fredag 17 september hade bibelskolan en gemenskapsdag.  Både lärare och elever gjorde sitt överlåtelse för studieåret.  Elever från 2. och 3. årskurs vittnade om vad Jesus hade gjort i deras liv under bibelskolan. Dagens avslutades med en gemensam fikastund.