Hela dagen

Återhämtningsdagar på Sjöhamra Gård

Återhämtningsdagar för dig som vill få redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv. Du får undervisning om ”Inre bönen” och

Middagsbön online

Vi ber för dig kl 13-14.  Sänd ditt böneämne till info@arken.org. Du kan se LIVE via länken https://www.arken.org/live/ Du kan också