Hela dagen

Återhämtningsdagar på Sjöhamra Gård

Återhämtningsdagar för dig som vill få redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv. Du får undervisning om ”Inre bönen” och

Relationsdag

Relationsdag 13 november Del 4. Tema: Teamäktenskap, hur talar vi till varandra, att formas i sin karaktär, barnens roll. Relationsdagar är