Middagsbönen online

Vi ber för dig på livesänd bön på TV Arken Youtube. Sänd ditt böneämne till info@arken.org. Du kan se LIVE via