Hela dagen
Pågående

Linda Bergling på Island

Linda Bergling predikar på en kvinnokonferens i Reykjavik 30/9-1/10. Mötestider: Fredag 30/9 kl 20.00 kvällsmöte med Línda Lördag 1/10 kl 11.00