Själavårdsutbildning

Själavårdsutbildning - lär dig be själens och kroppens helande för andra människor Församlingen Arken har mer än 30 års erfarenhet av biblisk

Kursdag ”Inre bönen”

Den ”Inre bönen” är utarbetad av Linda Bergling och praktiserad i över trettio år inom själavård, förbön och biblisk helandetjänst. Genom församlingen

Evangelisationsskola med Jana Pauls

Evangelisationsskolan pågår 27 juni – 6 juli. Du kan delta förmiddagar, kvällar eller vara med hela dagen. Skolan innehåller både teoriundervisning