Laddar Evenemang

Sagt om förebedjarkursen:

Kursen stärkte tron!
Mycket bra undervisning!
Undervisningen fick mig att växa i min tro på Guds kraft.

 

Spännande, roligt. lärorikt!
Jag insåg att jag har den helige Andes flöde på insidan!

Uppbyggande och inspirerande!
Kursen gav mig nya kreativa tankar.

 

Välkommen till  själavårdskurs!
Nu finns det en efterlängtad möjlighet att ta del av genuin undervisning om kristen förbön.

Tid: Kursen pågår 21-23 april 2021
Onsdag  förmiddagspass kl 9-12 och eftermiddagspass kl 13.30-16.50.  Raster ingår.
Torsdag  förmiddagspass kl 9-12 och eftermiddagspass kl 13.30-16.50.  Raster ingår.
Fredag  förmiddagspass kl 9-12. Rast ingår.

Kursen sänds online live. Du kan delta på plats eller online.  ( Du som följer online kan spara webb-länkarna och se lektionerna när du har möjlighet till det)

På den här kursen får du lära dig hur du ber själens helande för andra människor och hur du förmedlar  helande på Ordets grund med den helige Andens smörjelse och nådegåvor.

Du får undervisning inom områden som: förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse och om hur Andens nådegåvor fungerar.
Kursen riktar sig till alla dem som har längtan att hjälpa sina medmänniskor inom den bibliska helandetjänsten.

Föreläsare:
Pastor Linda Bergling har arbetat inom biblisk själavård i över 40 år och har även skrivit många böcker i ämnet. Linda har utarbetat pedagogiska och välfungerande bönemodeller där hon sätter ord på ett andligt skeende utifrån ett bibliskt perspektiv. Bönemodellerna är unika verktyg och väl fungerande hjälp för själavårdare att bevara helhet och balans i den kristna helandetjänsten.

Anita Björk är en bibellärare som har arbetat med helande-och förbönstjänsten i över 30 år. I sitt dagliga arbete leder hon Arkens Helandecenter och Helandedagar.  Under flera år har hon utbildat förebedjare och varit en omtyckt handledare.


Avgift: 900 kr inkl studiematerial

Avgiften kan betalas via Swish-nummer: 123 056 90 46 eller till Bankgiro: 549-7748.
I Finland Handelsbanken Finland:
 FI81 3131 3001 1336 77 .
I Norge Handelsbanken Norge: NO 9046.12.35289.
Märk inbetalning ”förbönskurs”.

Lärare:  Linda Bergling och Anita Björk