Laddar Evenemang


Tema: Fysiskt helande


Temat för höstens förebedjarkurs är hur man ber fysiskt helande för en annan person.

Inte minst under pandemin har behovet av fysiskt helande aktualiserats hos många.  Helar Gud idag? Vill Gud hela alla? Hur tas helande emot? Finns det hinder för helande? Vad gör man om helandet inte manifesterar sig genast? Hur behåller man hoppet och tron levande?

Kursen riktar sig till dig som har längtan att be för de sjuka.

Du får lära dig en enkel bönemodell som vi kallar för ”trons bön”.  Den hjälper dig att veta hur man kan gå till väga när man ber för en annan person. Bönemodellen kan tillämpas till exempel när man betjänar människor vid församlingens gudstjänster och möten.

Du kommer också att få ta del undervisning om hur man bemöter olika svårigheter och utmaningar i  helandetjänsten.
Hur gör man för att hålla helandetjänsten levande? Hur övervinner man motgångar? Vad  behöver man tänka på som förebedjare för att inte förlora glädjen och kraften?

All undervisning baseras på Bibeln. Vi kommer att se på Jesus exempel i helandetjänsten och få fundamentet i Hans död på korset, när Han försonade alla människor med Gud och tog våra sjukdomar på sig.

Helandekonferensen Jesus Helar och Upprättar 26-28 november följer direkt efter kursen. Om du deltar i kursen på plats kan du stanna kvar och vara med i förbönstjänsten under konferensen, tillsammans med Arkens egna förebedjare.

Föreläsare: Pastor Linda Bergling och  Anita Björk

Du kan delta antingen på plats eller online.

Kurstid: Onsdag 24 nov 13.30-16.30 &  öppet kvällsmöte 19.00
Torsdag 25 nov 9-12 och 13.30-16.30
Fredag 26 nov 9-12

Föreläsare:  Linda Bergling och Anita Björk
Kostnad: 900 kr, kursmaterial ingår
Anmälan: tel 08 588 840 00, E-post [email protected]

 

Share This Post, Choose Your Platform!