Laddar Evenemang

Anita Björk - Kurs om Flödesbön

Linda Bergling - Kurs om Inre Bön

Vårens förebedjarkurs innehåller två olika kurser. 

 Flödesbön & Inre Bönen

Program:
Kurs om Flödesbön onsdag 27 april
kl 8.30 – 16.30 inkl raster för lunch/fika
Kurs om Inre Bön torsdag 28 april kl 8.30 – 16.30 inkl raster för lunch/fika
Föreläsare: Linda Bergling, pastor i församlingen Arken och Anita Björk, ledare för Arkens Helandecenter
Kostnad: Du kan välja båda eller en av dagarna.  Du betalar 300 kr per dag.
Anmälan: tel 08 588 840 00, E-post info@arken.org.  Du kan delta på plats eller online.

 

Flödesbön – Guds flöde betjänar många samtidigt men ändå enskilt

Flödesbön
Flödesbön är ett begrepp som beskriver bön som flödar fram med hjälp av den helige Andes alla nio nådegåvor. I flödesbönen betjänar man en hel grupp av människor samtidigt genom att be ut bibelord ledd av den Helige Ande.  Detta sätt att be används mycket på Arkens Helandedagar när deltagare  vilar i Guds närvaron.

Genom flödesbönen:
1. proklamerar vi de löftesord som Gud gett oss genom sin Son Jesus.
2. förmedlar vi Guds Ord till människor. Profetians gåva gör ordet personligt och levande.
3. ledda av den helige Ande målar vi upp och beskriver bibelordet.

Genom att vi ber ut Guds Ord länge får människor tid att höra ordet och känna Guds kärleksberöring. Man hinner säga sitt amen till Gud och samarbeta med Anden. Tron kommer at hörande står det i Rom 10:17. Genom flödesbönen kan den hjälpsökande höra bibelordet. Det hinner verka och väcka tro och förväntan.

Du får lära dig hur du kan betjäna andra människor genom att be flödesbön. 

Inre bön – En viloplats för hela din varelse i Jesus närvaro

Det finns vila hos Jesus
Vi lever i en tid då människor allt mer plågas av psykiskt ohälsa. Det uttrycks ofta i form av oro, ångest och stress och kan leda till utmattning och depression. I den vila som Jesus ger, verkar den helige Ande och ger förnyelse, återhämtning. läkedom och stryrka till kropp, själ och ande.

Inre Bönen
Inre bönen är en enkel överlåtelsebön byggd på bibelord och som bereder en mötesplats med Jesus.  Inre bönen är inte teknik eller självhjälpsmetod utan målet är att genom bön ge oss insikt om Jesus ständiga närvaro i våra liv.  Det är en bön som hjälper dig att stilla ner dig och få vila och frid av Jesus.

Inre Bönen bönemodell innehåller:
1. Kroppens övning: Kroppen tillhör Herren och ska leva i gemenskap med honom.  1 Kor 6:19-20.  1 Kor 3:16-17.  I bönen överlåter man sin kropp till Gud i enlighet med Rom 12:1.
2. Själens övning: Själens ska fyllas med Guds Ord och Guds Ande. Sinnet, tankarna, känslorna och viljan stannar upp i Guds närvaron och låter sig beröras. I den här delen ingår läsning av bibelordet och begrundande av Ordet.
3. Andens övning: En träning att bli helt stilla och fokusera på Jesus, enbart på honom. Du kommer att bli mer och mer medveten om Hans närvaro.

 

Du får lära dig hur du kan använda Inre Bönen i ditt eget liv och betjäna andra med den.
Frukten av Inre Bönen är djupare inre vila och förbjupad Gudsrelation.

Inre bönen - Hjärtas kärleksbön. En bok av Linda Bergling

Flödesbön

Flödesbön

Avgiften kan betalas till:
Bankgiro: 549-7748
Swish-nummer: 123 056 90 46
Meddela vid inbetalning “Förebedjarkurs”


Handelsbanken Finland: FI81 3131 3001 1336 77
Finland Danske Bank Oy: FI31 800013 70845431


Handelsbanken Norge:
 NO 9046.12.35289
Norge Dnb: 7874.07.00781


Danmark Danske Bank: 9570 8984220

 

Share This Post, Choose Your Platform!