Inre bönen för barn

Skolbarn och förskolebarn behöver ett alternativ till yoga och mindfulness

Skolbarn översköljs idag av tekniker och metoder som har sin förankring i österländsk andlighet, som buddhism, hinduism och taoism. Därför implementerar vi nu “Inre bönen för barn” som ett pilotprojekt i Kungsskolan, Kungsängen. Kungsskolan är en friskola med en kristen profil och värdegrund. Skolan är godkänd av Skolverket sedan 1995 och följer svenska läroplanen.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat drastiskt de senaste åren. Regelbundet praktiserande av inre bönen ökar barnets medvetenhet om Guds kärlek och omsorg, ger barnet grundtrygghet och bättre koncentration och inlärningsförmåga. Barnets välmående, psykiska och existentiella hälsa förbättras och förmågan att hantera stress stärks.

Modellen “Inre bönen för barn” är en enkel överlåtelsebön i tre delar:

1. Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.

2. Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten är begrundande och uppmålande, beskriver t.ex. hur värdefullt och älskat barnet är.

3. Stillhet och tacksägelse. En stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.

mmm