Helande Löv tidningen håller på att byta form.  Vi planerar göra om tidningen till en web-version. I dagsläget publiceras inga nya nummer av tidningen. Ett planeringsarbete pågår. Därför går det inte att prenumerera tidningen just nu.

Olika nummer av tidningen

Nummer 4 / 2022

Nummer 3 / 2021 har temat Vi bryter ny mark.

I detta nummer får du bland annat läsa en artikel om hur vi klarar prövningar.  Du får också läsa om den nystartade lovsångslinjen och internationella linjen på bibelskolan Jesus Helar och Upprättar.  Du får rapporter från missionsfältet och uppmuntrande vittnesbörd om Guds omsorg under pandemin.

Nummer 4 / 2022

Helande Löv 30-år, ett  jubileumsnummer
Det började med en vision från Gud; tidningen skulle vara en profetisk röst i sin samtid och bära på ett tydligt evangeliskt budskap. Nu firar Helande Löv 30 år av att sprida ett Jesus-centrerat budskap med rötter i den bibliska helandetjänsten.

  Nummer 3/2020 hade temat: Människovärde
I det här numret av Helande Löv nummer 3/2020 kommer vi att beröra olika områden som handlar om människans värde; den kristna värdegrunden och förhållningssätt till områden som sex, äktenskap och abort.

Nummer (nr2 2020) hade temat: Frälsning.
 HELANDE LÖV NR 2 2020 3/ Detta nummer handlar till stora delar om mötet med Jesus. Olika människor i olika åldrar berättar om hur de mötte Jesus och hur deras liv blev förvandlade.  Du får också läsa om Guds stora plan för ditt liv.

Helande Löv prenumeration

Anmälan för prenumeration av Helande löv