Helande Löv är en inspirerande kristen kvartalstidning som lyfter fram Jesus som Herren din läkare – och som har omsorg om hela dig till ande, själ och kropp.

Olika nummer av tidningen

Nummer 4 / 2022

Nummer 3 / 2021 har temat Vi bryter ny mark.

I detta nummer får du bland annat läsa en artikel om hur vi klarar prövningar.  Du får också läsa om den nystartade lovsångslinjen och internationella linjen på bibelskolan Jesus Helar och Upprättar.  Du får rapporter från missionsfältet och uppmuntrande vittnesbörd om Guds omsorg under pandemin.

Nummer 4 / 2022

Helande Löv 30-år, ett  jubileumsnummer
Det började med en vision från Gud; tidningen skulle vara en profetisk röst i sin samtid och bära på ett tydligt evangeliskt budskap. Nu firar Helande Löv 30 år av att sprida ett Jesus-centrerat budskap med rötter i den bibliska helandetjänsten.

  Nummer 3/2020 hade temat: Människovärde
I det här numret av Helande Löv nummer 3/2020 kommer vi att beröra olika områden som handlar om människans värde; den kristna värdegrunden och förhållningssätt till områden som sex, äktenskap och abort.

Nummer (nr2 2020) hade temat: Frälsning.
 HELANDE LÖV NR 2 2020 3/ Detta nummer handlar till stora delar om mötet med Jesus. Olika människor i olika åldrar berättar om hur de mötte Jesus och hur deras liv blev förvandlade.  Du får också läsa om Guds stora plan för ditt liv.

Helande Löv prenumeration

Anmälan för prenumeration av Helande löv

Frågor och svar:

Vad kostar en helårsprenumeration i Sverige?
Att prenumerera på tidningen kostar 179 kr för ett år inom Sverige.

Vad kostar det utanför Sverige?
Utanför Sverige, i Norden, kostar det 219 kr

Vad gör jag när tidningen inte kommer?
Då ringer du till Helande Löv (08-588 840 51) för att kontrollera vad som hänt
eller mejlar [email protected].

Jag har betalat, men fått en påminnelse. Varför, och vad gör jag nu?
Då har systemet missat att registrera din betalning. Om du ringer och berättar vilket datum du betalade, så kan vi leta upp och registrera din betalning manuellt.

Jag vill köpa tidigare utgivna nummer. Vad kostar de och hur beställer jag?
Lösnummer av Helande Löv kostar 49 kr. Mejla [email protected]

Jag har en fråga till ”Fråga om råd”. Hur gör jag för att få svar?
Mejla [email protected] eller skicka in den till Helande Löv, Box 134,
196 23 KUNGSÄNGEN

Prenumerera på Helande löv

Du får läsa undervisning om inre helande, relationer, lovsång och mycket mer. Dessutom möter du människor som berättar om hur de blivit helade. En helårsprenumeration kostar 179 kr. (Utanför Sverige tillkommer 40 kr i porto.)

Helande löv utkommer 4 ggr per år