Helande löv är en inspirerande kristen kvartalstidning som lyfter fram Jesus som Herren din läkare – och som har omsorg om hela dig till ande, själ och kropp. Det senaste numret (dubbelnummer 4, 2019 – 1, 2020) handlar om återhämtning.

Nedan finns ett blädderex av förra numret med temat: församlingen. Bläddra i tidningen genom att trycka på bilden.

Läs tidningen genom att trycka på bilden ovan. Börja prenumerera redan idag! Fyll i formuläret nedan.
eller beställ din prenumeration via: hl@arken.org

                                   

Prenumerera på Helande löv

Du får läsa undervisning om inre helande, relationer, lovsång och mycket mer. Dessutom möter du människor som berättar om hur de blivit helade. En helårsprenumeration kostar 179 kr. (Utanför Sverige tillkommer 40 kr i porto.)

Helande löv utkommer 4 ggr per år


Smakprov på en artikel från senaste numret av Heland Löv:
Temat återhämtning.

Återhämtning och vila är viktig för vårt välmående. Den hjälper oss att inte hamna i symtom som kan utveckla utbrändhet och depression.

Vi är skapade till att ha sabbat och Bibeln säger att det är Jesus som är herre över sabbaten, den så kallade vilodagen. Det betyder att Jesus själv prioriterade tid som gav honom både ny kraft och återhämtning, en helig paus i vardagens alla bestyr.

I Gamla testamentet talas det mycket om sabbat, vilodagen. Gud själv säger att han arbetade under sex dagar och vilade på den sjunde. Han vilade från sina verk och det behöver vi också göra. Om vi får vårt värde i det som vi gör och inte i det som vi är, så kommer vi att ständigt jaga efter bekräftelse, erkännande och mening. Det är viktigt för oss att vila på rätt sätt, för en destruktiv trötthet kan inte alltid botas genom fysisk vila, utan den ligger på ett andligt plan.

Herrens sabbat
Bibeln manar oss att använda vilodagen för att vara tillsammans med honom. Det är därför som vi lägger gudstjänsten just på söndagen. Vi firar Jesus och hans uppståndelse och i gudstjänsten hämtar vi kraft från bibelordet och Anden. Utan vila och h återhämtning börjar vi känna det som om vi springer i ett ekorrhjul. Vi mister livslusten, kreativiteten, nyfikenheten och livsglädjen.

Det fördolda livet
Jesus tillbringade bortåt 30 år i det fördolda innan han började sin offentliga tjänst. Hans liv hade sitt fäste direkt i Gud, i hans godkännande och i hans kärlek. Han visste att han var den älskade Sonen och att livet och tjänsten skulle ha sitt utflöde i den andliga kärleksrelationen. Man kan se att Jesus vilade i Gud i sitt hjärta. När han väl träder fram och verkar under tre år, ser man hela tiden att det han gjorde och det han utförde, hade indirekt koppling till Fadern själv. Han säger att han inte säger något, eller gör något som inte han ser att Fadern gör.

Verklig återhämtning i Guds närvaro
Genom åren har jag mött många ut-brända, deprimerade och trötta män-niskor. Fysisk vila är viktig, motion och
bra mat likaså, men det allra viktigaste är att tillbringa tid inför Guds ansikte. Hos honom finns den verkliga återhämtningen. Jesus säger att vi ska komma till honom och lära av honom, för då ska vi få ro för våra själar.

Jesus är vårt exempel och han tog mycket tid inför Gud, trots den korta tid som han var i tjänst innan han dog på korset. Ofta drog han sig undan och var med sin Fader hela nätter, han lämnade sina lärjungar för att tillbringa tid i bön. Ibland tog han med sig dem och de bad tillsammans. Han såg hur mycket människornas behov tröttade ut dem och han var uppmärksam på att de behövde vila sig lite. När han själv var trött och hungrig efter en lång vandring, så talade han om för sina lärjungar var den verkliga vederkvickelsen finns: att göra Guds vilja. Han talade om en annan sorts mat, himmelsk mat, som stärkte honom och gav honom förnyad energi (Joh 4:31–33).

Retreaten
Jag har alltid älskat retreat i olika former, en möjlighet att dra sig undan och bara koncentrera sig på Jesus och på Guds närvaro. Retreat betyder att man stiger åt sidan. Man lämnar alla bekymmer, arbete och ansvar åt sidan en liten stund och bara stannar inför honom. Retreat kan göras på många olika sätt, men det är viktigt att det alltid finns moment av tystnad. Tillsammans med andra kan man vara helt stilla, slippa prata, äta och vandra tillsammans utan ord. Det tar en stund innan stillheten infinner sig. Man märker hur mycket stress som finns i kroppen då man väl kommer till ro.

Artikeln finns i sin helhet i tidningen nummer 4, 2019 – 1, 2020.

Prenumerera på Helande Löv

Du får läsa undervisning om inre helande, relationer, lovsång och mycket mer.
Dessutom möter du människor som berättar om hur de blivit helade. En
helårsprenumeration kostar 179 kr. (Utanför Sverige tillkommer 40 kr i porto).

Fyll i formuläret här bredvid för att starta din prenumeration!

Helande Löv prenumeration

Anmälan för prenumeration av Helande löv

Frågor och svar:

Vad kostar en helårsprenumeration i Sverige?
Att prenumerera på tidningen kostar 179 kr för ett år inom Sverige.

Vad kostar det utanför Sverige?
Utanför Sverige, i Norden, kostar det 219 kr

Vad gör jag när tidningen inte kommer?
Då ringer du till Helande Löv (08-588 840 51) för att kontrollera vad som hänt
eller mejlar helandelov@arken.org.

Jag har betalat, men fått en påminnelse. Varför, och vad gör jag nu?
Då har systemet missat att registrera din betalning. Om du ringer och berättar vilket datum du betalade, så kan vi leta upp och registrera din betalning manuellt.

Jag vill köpa tidigare utgivna nummer. Vad kostar de och hur beställer jag?
Lösnummer av Helande Löv kostar 49 kr. Mejla helandelov@arken.org

Jag har en fråga till ”Fråga om råd”. Hur gör jag för att få svar?
Mejla helandelov@arken.org eller skicka in den till Helande Löv, Box 134,
196 23 KUNGSÄNGEN