Lovsångsutbildning – Den nya sången till Lammet

Vill du leva ett segerrikt liv med lovprisning i ditt hjärta?
Välkommen att utbilda dig i lovsång på församlingen Arken i höst!

Det här är utbildningen för dig som älskar Jesus och vill leva att liv i lovsång och tillbedjan. Vare sig du har mycket, lite, eller ingen erfarenhet av lovsång tidigare uppmanar vi dig att komma och låta Guds kärlek förvandla ditt liv och din lovsångstjänst!

Stäm in i himmelens lovsång

I himmelen ljuder det just nu en segersång till Lammet som blev slaktat. Ur pastor Lindas Berglings vision om den nya sången till Lammet har lovsångsutbildningen växt fram, för att rusta Guds folk till att gensvara till Guds kärlek och Jesu försoningsverk. Under utbildningen får du de verktyg du behöver för att tillsammans med den Helige Ande växa i lovsång och tillbedjan. Ingen tidigare erfarenhet eller kunskaper om lovsång behövs, endast en längtan att få prisa Jesus av hela ditt hjärta.

Vad har tidigare deltagare att säga om utbildningen?

”Lovsångsutbildningen har betytt så mycket för mig. Det har varit en plats där jag vågat ta steg. Jag känner att jag har kommit närmare Jesus. Jag vill bara prisa honom ännu mer och låta honom komma åt mig på djupet. Jag vet att han har så mycket mer för mig.”

”Jag har fått erfara att jag duger som jag är i lovsången. Att Jesus älskar mig som jag är, på den nivå jag är i lovsången och där jag är musikaliskt sett. Jag har fått en djupare upplevelse av Herrens närvaro, ett djup och ett allvar. Han har dragit mig närmre sig och vill ha mer av mig, mitt liv och min tid.”

”Jag har fått uppleva Guds kärlek och bekräftelse när jag prisar Jesus.”

”Gud har uppenbarat att jag levt under prestation och han har klätt av mig en del av det. Jag har för första gången i mitt liv vågat sjunga solo, något jag aldrig trodde jag skulle göra.”

”Bra undervisning, trevlig gemenskap, härliga lovsångspass. Guds närvaro.”

UNDERVISNING

Vi undervisar om lovsång och tillbedjan utifrån Jesu fullbordade försoningsverk och vår rättfärdiga ställning inför honom. Med många tillfällen till praktik får du ta steg och växa i lovsång och tillbedjan tillsammans med den helige Ande, och lära dig följa Andens ledning och flöda i hans nådegåvor. Vi erbjuder även grundläggande instrumentundervisning så du kan ta din lovsång till en ny nivå. För dig som redan spelar på en högre nivå vill vi hjälpa dig vidare i att uttrycka din lovprisning och tillbedjan genom ditt instrument.

Du får även lära dig om olika uttryck av lovsång och tillbedjan i församlingsarbetet: gudstjänsterna, samarbete med tjänstegåvan, att flöda i helandesmörjelsen, lovsångens roll och betydelse i retreater, helandedagar, evangelisation, barn- och ungdomsarbete mm

Vi vill även välkomna dig som har en kallelse till ljudteknik, musikproduktion och skapande/kreativa projekt. Genom undervisning och praktik vill vi rusta dig så Jesus blir ännu mer synlig genom din tjänst.

LEDARTRÄNING

För den som har en kallelse till att leda lovsång, erbjuder vi specialundervisning och praktik, vare sig du redan står i en sådan tjänst eller vill komma in i din tjänst som lovsångsledare. Tillsammans med Jesus och den helige Ande får du som ledare möjlighet att utveckla den tjänst som Gud lagt ner i dig och vi handleder och hjälper dig på vägen. Det finns god möjlighet till praktik inom församlingen Arkens lovsångstjänst.

LÄRARE

Lär dig av lovsångare med stor erfarenhet och kunskap och ta även del av härlig gemenskap med andra troende som har lovsång på sitt hjärta.

UNDERVISNING

Som kurslitteratur har deltagarna ”Den nya sången till Lammet” av Linda Bergling.

Deltagarna på utbildningen får köpa boken för ett rabatterat pris.

ANTAGNING

Utbildningen är öppen för alla, både inom och utanför församlingen Arken. Man måste inte vara med i Arkens lovsångsteam eller ha lovsångstjänst i någon
annan församling för att delta. Vi uppmanar dig att bjuda in alla du tror kan vara intresserade!

Inget antagningsprov krävs för att börja utbildningen. Däremot för dig som vill ha lovsångspraktik i församlingens öppna möten under utbildningens gång anordnar vi ett prov där du får sjunga och/eller spela ett instrument.

DATUM, TID & PLATS

Första tillfället för utbildningen blir 7 september. Utbildningen sker varje torsdag kväll på församlingen Arken i stora salen. Tiderna är kl. 18.15-21.00 med möjlighet till kör- och dansövning samt lovsångspraktik från kl. 17.00. Från kl. 18.15 blir det tre pass varje kväll som varierar med lovsång, undervisning, praktik och förbön, samt en längre rast och en kortare rast. Utbildningen har hösttermin och vårtermin med jullov, sportlov och påsklov och har sin avslutning i slutet av maj månad.

KOSTNAD

Kostnaden för utbildningen är 500 kr i månaden. Man kan betala in månadsvis eller en terminsavgift vid terminsstarten. Hör av dig hur du vill betala så hittar vi en bra lösning.

ONLINEUTBILDNING

Utbildningen är tillgänglig online också för dig som bor långt bort. Vi rekommenderar att vara med på plats för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen, men om det inte går är du varmt välkommen att ansöka och följa med online!

ANMÄLAN

Anmäl dig till [email protected]. Du kommer sedan att få ett ansökningsformulär att fylla i och skicka in innan antagningsbesked ges. Om du inte tillhör församlingen Arken kommer vi eventuellt be dig om en skriftlig rekommendation från en bekant.

Vi ses i höst!

Guds rika välsignelser till dig.

Vänliga hälsningar Oskar Schillén Ansvarig för lovsångsutbildningen ”Den nya sången till Lammet”