Helandetjänsten är ett samlingsnamn för all den själavård församlingen Arken erbjuder. Här kan du boka plats på de omtyckta helandedagarna. Du kan också se vilka olika alternativ som finns för den själavård just du behöver. Vi erbjuder regelbundet retreater som du kan boka plats på.

Läs mer om Helandedagar
Läs mer om web-utilbdningar
Läs mer om Arkens Retreater
Läs mer om Själavård
Här bokar du din plats till Helandedagarna >>

Kommande helandedagar & retreater

Helandedagar

7 december - 8 december

Helgretreat på Sjöhamra Gård

10 december - 12 december

Helandedagar

8 februari, 2022 - 9 februari, 2022


Biblisk själavård

I dagens själavård har det smugit sig in metoder som inte bygger på bibeln. På Arken är vi måna om att all själavård ska ha sin grund i bibelordet. Vi praktiserar det vi kallar ”biblisk själavård”.


Församlingens uppdrag

Församlingen har fått som uppdrag av Gud att förvalta Guds evangelium, uppenbarelsen om Jesus Kristus. I bibeln skildras människans problem, men också lösningar är beskrivna. Gud har genom försoningen öppnat en väg för oss att få våra behov mötta.

Kännetecken

Biblisk själavård har Jesus i centrum och bygger på att människor kan finna hjälpen i Bibeln.

1) Jesus är i centrum inte som metod utan som en levande person. I kärleksrelationen med honom ges själavården i form av förbön, bearbetning eller rådgivning på Bibelns grund. Jesus är också vårt exempel på hur själavården skall gå till och vi hämtar vår inspiration från honom när det gäller människosyn och tillvägagångssätt.

2) Försoningens verklighet ligger till grund där vi tror att evangelium är en kraft till frälsning och att både förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse är gåvor Gud ger av nåd till människor på grund av Jesus död och uppståndelse.

3) Den helige Ande är vår hjälpare och de nio nådegåvorna är verksamma i själavården och förbönstjänsten.

4) Guds ord och löften är en säker grund att stå på, och Gud kan genom sin Ande leda varje människa till Ordet för att få hjälp genom hans ljus och sanning

Vikten av utbildning

För att försäkra oss om att våra själavårdare praktiserar biblisk själavård utbildas de under ett till tre år på vår bibelskola.

Du som har en längtan att hjälpa människor genom själavård kan ansöka till träningslinjen på Arkens bibelskola. Du får bland annat lära dig biblisk själavård och även praktisera. Arken tillhandahåller även kortare kurser i själavårdsutbildning.