Laddar Evenemang

Helandedagar

Helandedagarna innehåller olika pass av både enskilda förbönssamtal och kollektiv betjäning. Vid de gemensamma samlingarna, sitter du i en vilstol och tar emot kort undervisning och sedan ber förebedjarna och lägger händerna på dig i Jesu namn.

Flödesbön
En förbönsledare ber ut olika bibelord och låter sig ledas av Guds Ande i att be ut olika behovsområden. Förebedjarna går runt och förlöser Guds kraft och smörjelse in i din kropp och själ. Du får ta emot befrielse, helande, läkedom och framtidstro från Jesus.

I trygga händer
Den personal och de medarbetare som arbetar inom Arkens helandetjänst praktiserar biblisk själavård. De har utbildats ett till tre år på vår bibelskola Jesus Helar och Upprättar och har fullständig tystnadsplikt. De flesta du möter i samband med själavårdssamtal och helandedagar vid Helandecentret arbetar helt ideellt, utan ekonomisk ersättning.

Kostnad:
Helandedagar inkl måltider och övernattning måndag – onsdag 1850 kr.
Helandedagar ink måltider och övernattning måndag – torsdag 2050 kr.

 

Boka din plats här >>

Share This Post, Choose Your Platform!