Loading...
Web-utbildningar till förebedjare2022-10-18T16:00:23+02:00

Web-utbildningar till förebedjare

KURS OM HUR MAN BER SJÄLENS HELANDE FÖR ANDRA MÄNNISKOR
23-25 NOVEMBER 2022

Ännu finns en efterlängtad möjlighet att ta del av genuin undervisning om kristen förbön.

På den här kursen får du lära dig:
hur du ber själens helande för andra människor och hur du förmedlar helande på Ordets grund med den helige Andens smörjelse och nådegåvor.
Du får undervisning inom områden som: förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse och om hur Andens nådegåvor fungerar.
Kursen riktar sig till alla dem som har längtan att hjälpa sina medmänniskor inom den bibliska helandetjänsten.


Föreläsare:

Pastor Linda Bergling har arbetat inom biblisk själavård i över 40 år och har även skrivit många böcker i ämnet. Linda har utarbetat pedagogiska och välfungerande bönemodeller där hon sätter ord på ett andligt skeende utifrån ett bibliskt perspektiv. Bönemodellerna är unika verktyg och väl fungerande hjälp för själavårdare att bevara helhet och balans i den kristna helandetjänsten.

Anita Björk är en bibellärare som har arbetat med helande-och förbönstjänsten i över 30 år. I sitt dagliga arbete leder hon Arkens Helandecenter och Helandedagar. Under flera år har hon utbildat förebedjare

Anmälan: [email protected]
Kursavgift:
300 kr
Kursavgiften kan betalas till Bankgiro: 549-7748 eller via Swish till  123 056 90 46.  Viktigt att skriva meddelande: ”Förebedjarkurs”

Program

Onsdag 23/11
kl. 8.30-09.00 – Inskrivning följt av lovsång och information
kl. 9.00-16.30 – fyra undervisningspass inkl. paus, fika, lunch, middag
kl. 19.00-21.00 – Kvällsmöte med undervisning
Torsdag 24/11
kl. 8.30-09.00 – Lovsång och information
kl. 9.00-16.30 – fyra undervisningspass inkl. paus, fika, lunch och midd
Fredag 25/11
kl. 8.30-09.00 – Lovsång och information
kl. 9.00-12.00 – Undervisning inkl. paus

Måltider: Gällande måltider så finns det olika lunch och middags restauranger i närheten av Arken som man kan köpa ifrån. Har du medhavd mat så går det utmärkt att värma på plats. Enklare fika kommer att finnas till försäljning.

Jesus Helar & Upprättar helandekonferens 25-27 /11:
Du som deltagare på kursen har möjlighet att praktisera med handledning under helandekonferens
i förbönstjänsten.

Mötestider på helandekonferensen:
Fredag 25/11 – 19.00 Kvällsmöte
Lördag 26/11- 10.00 Flödesbön, 14.00 Eftermiddagsmöte, 18.00 Kvällsmöte
Söndag 27/11- 10.30 Gudstjänst 15.00 Eftermiddagsmöte

KURS OM FLÖDESBÖN

Flödesbön är ett begrepp som beskriver bön som flödar fram med hjälp av den helige Andes alla nio nådegåvor. I flödesbönen betjänar man en hel grupp av människor samtidigt genom att be ut bibelord ledd av den Helige Ande.  Detta sätt att be används mycket på Arkens Helandedagar när deltagare  vilar i Guds närvaron.

Genom flödesbönen:
1. proklamerar vi de löftesord som Gud gett oss genom sin Son Jesus.
2. förmedlar vi Guds Ord till människor. Profetians gåva gör ordet personligt och levande.
3. ledda av den helige Ande målar vi upp och beskriver bibelordet.

Genom att vi ber ut Guds Ord länge får människor tid att höra ordet och känna Guds kärleksberöring. Man hinner säga sitt amen till Gud och samarbeta med Anden. Tron kommer at hörande står det i Rom 10:17. Genom flödesbönen kan den hjälpsökande höra bibelordet. Det hinner verka och väcka tro och förväntan.

KURS OM INRE BÖN

Det finns vila hos Jesus
Vi lever i en tid då människor allt mer plågas av psykiskt ohälsa. Det uttrycks ofta i form av oro, ångest och stress och kan leda till utmattning och depression. I den vila som Jesus ger, verkar den helige Ande och ger förnyelse, återhämtning. läkedom och stryrka till kropp, själ och ande.

Inre Bönen
Inre bönen är en enkel överlåtelsebön byggd på bibelord och som bereder en mötesplats med Jesus.  Inre bönen är inte teknik eller självhjälpsmetod utan målet är att genom bön ge oss insikt om Jesus ständiga närvaro i våra liv.  Det är en bön som hjälper dig att stilla ner dig och få vila och frid av Jesus.

Inre Bönen bönemodell innehåller:
1. Kroppens övning: Kroppen tillhör Herren och ska leva i gemenskap med honom.  1 Kor 6:19-20.  1 Kor 3:16-17.  I bönen överlåter man sin kropp till Gud i enlighet med Rom 12:1.
2. Själens övning: Själens ska fyllas med Guds Ord och Guds Ande. Sinnet, tankarna, känslorna och viljan stannar upp i Guds närvaron och låter sig beröras. I den här delen ingår läsning av bibelordet och begrundande av Ordet.
3. Andens övning: En träning att bli helt stilla och fokusera på Jesus, enbart på honom. Du kommer att bli mer och mer medveten om Hans närvaro.

 

EN FÖREBEDJARKURS OM FYSISKT HELANDE

Hur man ber fysiskt helande för en annan person.

Kursen riktar sig till dig som har längtan att be för de sjuka.

Du får lära dig en enkel bönemodell som vi kallar för ”trons bön”.  Den hjälper dig att veta hur man kan gå till väga när man ber för en annan person. Bönemodellen kan tillämpas till exempel när man betjänar människor vid församlingens gudstjänster och möten.

Du kommer också att få ta del undervisning om hur man bemöter olika svårigheter och utmaningar i  helandetjänsten.
Hur gör man för att hålla helandetjänsten levande? Hur övervinner man motgångar? Vad  behöver man tänka på som förebedjare för att inte förlora glädjen och kraften?

All undervisning baseras på Bibeln. Vi kommer att se på Jesus exempel i helandetjänsten och få fundamentet i Hans död på korset, när Han försonade alla människor med Gud och tog våra sjukdomar på sig.

Föreläsare: Pastor Linda Bergling och  Anita Björk

Denna kurs spelades in i november 2021. Den finns i form av inspelade videolänkar.

 

En förebedjarkurs om hur man ber själens helande

Undervisningspass 1
Biblisk själavård och deras fyra grundstenar &  Grunden för själens helande- försoningens verklighet. Föreläsare: Linda Bergling

Undervisningspass 2
Viljans, känslornas och tankens, minnens helande och upprättelse Helandecirkel/förlåtelse/befrielse/själens helande/nytt liv. Föreläsare: Anita Björk

Undervisningspass 3
Löftet om Andens utgjutande över våra liv, Den Heliga Ande i dig. Den Helige Andes gåvor.Föreläsare: Linda Bergling

Undervisningspass 4
Bönemodellen för flödesbön, Flödesbönen: ordet och Andens gåvor förebedjarens egen förberedelse upplägg helandedagar

Undervisningspass 5
Hur startar man ett helandecenter

En kurs om kristen befrielsetjänst.

Nu finns det möjlighet att köpa en web-utbildning om kristen befrielsetjänst.
Kursen innehåller video-länkar till inspelade lektioner och ett kompendium.
Lärarna är pastor Linda Bergling och Anita Björk som är ansvarig för Arkens Helandecenter och Helandedagar.
Kontakta [email protected]  om du vill köpa kursen. Vi sänder länkarna och kompendiet via e-mejl.

Upplägg för kursen är följande:

Dag 1
Dag 1 Lektion1-3
Linda Bergling
– Jesu seger över fienden.
– Den nya skapelsens verklighet.
– Troendes position och auktoritet.
– Jesus exempel i befrielsetjänsten.
Dag 1 Lektion 4-6
Anita Björk
– Hur demoner kommer in
– Hinder för befrielsen
– Synden – förlåtelsen

Dag 2
Dag 2 Lektion 1-3
Linda Bergling
– Österländsk andlighet

Dag 2 Lektion 4-6
Anita Björk
– Förlåtelse
– Helandecirkel
– Själens band och bindningar, känslor, tankar
– Hur man ber befrielse, binde- och lösenyckeln
– Nådegåvor, gåvan att skilja mellan andar
– Kunskapens och visdomens ord

Ett möte med undervisning
Linda Bergling undervisar om Befrielse

Dag 3

Dag 3 lektion 1-3
Linda Bergling
Religiösa andemakter

Dag 3 lektion 4-6
Anita Björk
– Hur man ber befrielse
– Nådegåvor
– Binde- och lösenyckel
– Hur man behåller befrielse

Till toppen