Loading...
Web-utbildningar till förebedjare2022-04-13T15:53:40+02:00

Web-utbildningar till förebedjare

KURS OM FLÖDESBÖN OCH INRE BÖN 27-29 APRIL 2022

Förebejdarkurs på våren  2022. Läs mer genom att klicka här

 

EN FÖREBEDJARKURS OM FYSISKT HELANDE

Hur man ber fysiskt helande för en annan person.

Kursen riktar sig till dig som har längtan att be för de sjuka.

Du får lära dig en enkel bönemodell som vi kallar för ”trons bön”.  Den hjälper dig att veta hur man kan gå till väga när man ber för en annan person. Bönemodellen kan tillämpas till exempel när man betjänar människor vid församlingens gudstjänster och möten.

Du kommer också att få ta del undervisning om hur man bemöter olika svårigheter och utmaningar i  helandetjänsten.
Hur gör man för att hålla helandetjänsten levande? Hur övervinner man motgångar? Vad  behöver man tänka på som förebedjare för att inte förlora glädjen och kraften?

All undervisning baseras på Bibeln. Vi kommer att se på Jesus exempel i helandetjänsten och få fundamentet i Hans död på korset, när Han försonade alla människor med Gud och tog våra sjukdomar på sig.

Föreläsare: Pastor Linda Bergling och  Anita Björk

Denna kurs spelades in i november 2021. Den finns i form av inspelade videolänkar.

 

En förebedjarkurs om hur man ber själens helande

Undervisningspass 1
Biblisk själavård och deras fyra grundstenar &  Grunden för själens helande- försoningens verklighet. Föreläsare: Linda Bergling

Undervisningspass 2
Viljans, känslornas och tankens, minnens helande och upprättelse Helandecirkel/förlåtelse/befrielse/själens helande/nytt liv. Föreläsare: Anita Björk

Undervisningspass 3
Löftet om Andens utgjutande över våra liv, Den Heliga Ande i dig. Den Helige Andes gåvor.Föreläsare: Linda Bergling

Undervisningspass 4
Bönemodellen för flödesbön, Flödesbönen: ordet och Andens gåvor förebedjarens egen förberedelse upplägg helandedagar

Undervisningspass 5
Hur startar man ett helandecenter

En kurs om kristen befrielsetjänst.

Nu finns det möjlighet att köpa en web-utbildning om kristen befrielsetjänst.
Kursen innehåller video-länkar till inspelade lektioner och ett kompendium.
Lärarna är pastor Linda Bergling och Anita Björk som är ansvarig för Arkens Helandecenter och Helandedagar.
Kontakta info@arken.org  om du vill köpa kursen. Vi sänder länkarna och kompendiet via e-mejl.
Avgift: 900 kr

Upplägg för kursen är följande:

Dag 1
Dag 1 Lektion1-3
Linda Bergling
– Jesu seger över fienden.
– Den nya skapelsens verklighet.
– Troendes position och auktoritet.
– Jesus exempel i befrielsetjänsten.
Dag 1 Lektion 4-6
Anita Björk
– Hur demoner kommer in
– Hinder för befrielsen
– Synden – förlåtelsen

Dag 2
Dag 2 Lektion 1-3
Linda Bergling
– Österländsk andlighet

Dag 2 Lektion 4-6
Anita Björk
– Förlåtelse
– Helandecirkel
– Själens band och bindningar, känslor, tankar
– Hur man ber befrielse, binde- och lösenyckeln
– Nådegåvor, gåvan att skilja mellan andar
– Kunskapens och visdomens ord

Ett möte med undervisning
Linda Bergling undervisar om Befrielse

Dag 3

Dag 3 lektion 1-3
Linda Bergling
Religiösa andemakter

Dag 3 lektion 4-6
Anita Björk
– Hur man ber befrielse
– Nådegåvor
– Binde- och lösenyckel
– Hur man behåller befrielse

Till toppen