Loading...
Web-utbildningar till förebedjare2021-05-06T09:22:09+02:00

Web-utbildningar till förebedjare

En förebedjarkurs om hur man ber själens helande

Undervisningspass 1
Biblisk själavård och deras fyra grundstenar &  Grunden för själens helande- försoningens verklighet. Föreläsare: Linda Bergling

Undervisningspass 2
Viljans, känslornas och tankens, minnens helande och upprättelse Helandecirkel/förlåtelse/befrielse/själens helande/nytt liv. Föreläsare: Anita Björk

Undervisningspass 3
Löftet om Andens utgjutande över våra liv, Den Heliga Ande i dig. Den Helige Andes gåvor.Föreläsare: Linda Bergling

Undervisningspass 4
Bönemodellen för flödesbön, Flödesbönen: ordet och Andens gåvor förebedjarens egen förberedelse upplägg helandedagar

Undervisningspass 5
Hur startar man ett helandecenter

En kurs om kristen befrielsetjänst.

Nu finns det möjlighet att köpa en web-utbildning om kristen befrielsetjänst.
Kursen innehåller video-länkar till inspelade lektioner och ett kompendium.
Lärarna är pastor Linda Bergling och Anita Björk som är ansvarig för Arkens Helandecenter och Helandedagar.
Kontakta info@arken.org  om du vill köpa kursen. Vi sänder länkarna och kompendiet via e-mejl.
Avgift: 900 kr

Upplägg för kursen är följande:

Dag 1
Dag 1 Lektion1-3
Linda Bergling
– Jesu seger över fienden.
– Den nya skapelsens verklighet.
– Troendes position och auktoritet.
– Jesus exempel i befrielsetjänsten.
Dag 1 Lektion 4-6
Anita Björk
– Hur demoner kommer in
– Hinder för befrielsen
– Synden – förlåtelsen

Dag 2
Dag 2 Lektion 1-3
Linda Bergling
– Österländsk andlighet

Dag 2 Lektion 4-6
Anita Björk
– Förlåtelse
– Helandecirkel
– Själens band och bindningar, känslor, tankar
– Hur man ber befrielse, binde- och lösenyckeln
– Nådegåvor, gåvan att skilja mellan andar
– Kunskapens och visdomens ord

Ett möte med undervisning
Linda Bergling undervisar om Befrielse

Dag 3

Dag 3 lektion 1-3
Linda Bergling
Religiösa andemakter

Dag 3 lektion 4-6
Anita Björk
– Hur man ber befrielse
– Nådegåvor
– Binde- och lösenyckel
– Hur man behåller befrielse

Till toppen