Loading...
Web-utbildningar till förebedjare2020-12-29T15:54:46+01:00

Web-utbildningar till förebedjare

En kurs om hur man ber själens helande, live 21-23 april 2021.

Välkommen till själavårdskurs!
Nu finns det en efterlängtad möjlighet att ta del av genuin undervisning om kristen förbön.

Tid: Kursen pågår onsdag, torsdag och fredag .
Onsdag förmiddagspass kl 9-12 och eftermiddagspass kl 13.30-16.50.  Raster ingår.
Torsdag  förmiddagspass kl 9-12 och eftermiddagspass kl 13.30-16.50.  Raster ingår.
Fredag  förmiddagspass kl 9-12. Rast ingår.

Kursen sänds online live. Du kan delta på plats eller online.  ( Du som följer online kan spara webb-länkarna och se lektionerna när du har möjlighet till det)

På den här kursen får du lära dig hur du ber själens helande för andra människor och hur du förmedlar  helande på Ordets grund med den helige Andens smörjelse och nådegåvor.

Du får undervisning inom områden som: förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse och om hur Andens nådegåvor fungerar.
Kursen riktar sig till alla dem som har längtan att hjälpa sina medmänniskor inom den bibliska helandetjänsten.

Föreläsare:
Pastor Linda Bergling har arbetat inom biblisk själavård i över 40 år och har även skrivit många böcker i ämnet. Linda har utarbetat pedagogiska och välfungerande bönemodeller där hon sätter ord på ett andligt skeende utifrån ett bibliskt perspektiv. Bönemodellerna är unika verktyg och väl fungerande hjälp för själavårdare att bevara helhet och balans i den kristna helandetjänsten.

Anita Björk är en bibellärare som har arbetat med helande-och förbönstjänsten i över 30 år. I sitt dagliga arbete leder hon Arkens Helandecenter och Helandedagar.  Under flera år har hon utbildat förebedjare och varit en omtyckt handledare.


Avgift: 900 kr inkl studiematerial

Avgiften kan betalas via Swish-nummer: 123 056 90 46 eller till Bankgiro: 549-7748.
I Finland Handelsbanken Finland:
 FI81 3131 3001 1336 77 .
I Norge Handelsbanken Norge: NO 9046.12.35289.
Märk inbetalning ”förbönskurs”.

Lärare:  Linda Bergling och Anita Björk

En kurs om kristen befrielsetjänst.

Nu finns det möjlighet att köpa en web-utbildning om kristen befrielsetjänst.
Kursen innehåller video-länkar till inspelade lektioner och ett kompendium.
Lärarna är pastor Linda Bergling och Anita Björk som är ansvarig för Arkens Helandecenter och Helandedagar.
Kontakta info@arken.org  om du vill köpa kursen. Vi sänder länkarna och kompendiet via e-mejl.
Avgift: 900 kr

Upplägg för kursen är följande:

Dag 1
Dag 1 Lektion1-3
Linda Bergling
– Jesu seger över fienden.
– Den nya skapelsens verklighet.
– Troendes position och auktoritet.
– Jesus exempel i befrielsetjänsten.
Dag 1 Lektion 4-6
Anita Björk
– Hur demoner kommer in
– Hinder för befrielsen
– Synden – förlåtelsen

Dag 2
Dag 2 Lektion 1-3
Linda Bergling
– Österländsk andlighet

Dag 2 Lektion 4-6
Anita Björk
– Förlåtelse
– Helandecirkel
– Själens band och bindningar, känslor, tankar
– Hur man ber befrielse, binde- och lösenyckeln
– Nådegåvor, gåvan att skilja mellan andar
– Kunskapens och visdomens ord

Ett möte med undervisning
Linda Bergling undervisar om Befrielse

Dag 3

Dag 3 lektion 1-3
Linda Bergling
Religiösa andemakter

Dag 3 lektion 4-6
Anita Björk
– Hur man ber befrielse
– Nådegåvor
– Binde- och lösenyckel
– Hur man behåller befrielse

Till toppen