Själavård & Förbönssamtal – vilken hjälp behöver du?

Förbön online på TV Arken Youtube

Vi ber för inskickade böneämnen i direktsänd middagsbön på TV-Arken -YouTube.
Gå till direktsänd middagsbön måndagar, tisdagar och onsdagar kl 13 – 14.Tryck denna länk.
Gå till TV-Arken – YouTube och se bönen efteråt. Tryck denna länk.

SKICKA ditt böneämne till oss genom att:

Enskild förbön

Är du sjuk, mår dåligt, kämpar med någonting jobbigt eller har ett annat behov så kan du vända dig till oss för förbön.
Hos oss får du förbön med handpåläggning i namnet Jesus som ger förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse.

BOKA ditt samtal genom att:

Kontakta oss för själavårdssamtal 

Förbönssamtal

Inbokning av samtal: 08-588 840 40 
Förböns-telefon:         08-588 840 40 
(Utlandet: +46 8 588 840 40) 


Äktenskap & relationer

Vi erbjuder rådgivnings- och bearbetningssamtal i relationer.

För dig som vill ha hjälp i samtal
– för att styrka och upprätta ditt äktenskap
– inför ditt äktenskap

och är beredd att låta Guds ljus komma in i situationen!

Administrativ avgift
För fyra samtal tas en administrativ avgift ut på 500 kr. Samtal därutöver 150 kr per gång. Varje samtal varar cirka en timme.

Familjebryggan – för barn och familjer

På Helandecentret erbjuder vi hjälp till barn och familjer. Familjebryggan är en plats där Jesus genom oss berör barnen med sin kärlek till både själsligt och kroppsligt helande. Vi samtalar och ber för barn upp till 12 år samt ger råd och stöd till föräldrar.

”Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem”
”Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be” (Matt 19:13).

Bearbetningssamtal

För dig som tagit emot helande, men känner att du har svårt att gå vidare, kan bearbetningssamtal vara en hjälp. Vi vill bereda plats för dig så att du kan möta Jesus, bli helad och upprättad av honom. Bearbetningssamtalen är vanligtvis fyra till antalet. En sådan bearbetningsomgång tar upp det specifika område som du väljer att få hjälp med.


Bönedukar

Vi ber även för bönedukar som vi kan skicka direkt hem till dig (administrativ kostnad 35 kr). Böneduken kan du sedan bära på din kropp och ta emot helande på det sättet. Vi ber i tro på Jesus och låter helandekraften förmedlas till dig, liksom man på Bibelns tid tog klädstycken som hade varit i kontakt med Paulus och lade på de sjuka – och de blev friska.

”Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.” Apg 19:11-12

Skicka in ditt böneämne

Du kan vara anonym!