PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Personuppgifter som hanteras:
Personuppgifter som vi hanterar är sådana som du själv har lämnat till oss i egenskap av kund, församlingsmedlem, kursdeltagare, besökare eller bibelskolelev. Det kan vara t.ex. uppgifter om namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-post adress. Personuppgifterna sparas i ett datasystem, som är skyddad mot obehöriga.

Syftet med behandlingen
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera anmälningar till olika utbildningar, kurser, helandedagar och övriga evenemang och för att kunna planera och leverera det som vi har lovat dig genom våra tjänster.

Utlämnande av uppgifter till andra sker inte
Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon.

Information om behandling av personuppgifter
Du kan alltid kontakta oss och få veta vilka uppgifter som är registrerade om dig.
Du kan begära en rättelse om uppgifterna inte är korrekta.
Du kan be att dina uppgifter raderas, om du inte längre vill ha dem hos oss.

Gallring
När uppgifter inte längre behövs, raderas de.

Här finns en kort information av hur olika avdelningar hanterar personuppgifter:

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

BIBELSKOLAN

Personuppgiftansvarig

Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till bibelskolan.

Personuppgifter som sparas under det aktuella studieåret
Om du blir antagen som elev sparas ditt namn, adress, födelsedatum (vi behöver födelsedatum för att skilja åt elever som har samma namn), telefonnummer, uppgift om närmast anhörig, utgifter om utbildning, hälsotillstånd, läkarkontakt, medicinering, familjesituation, hur du planerar finansiera studierna (dvs. uppgifter som du angivit på ansökningshandlingarna), dina provresultat och betyg, genomförd praktik, närvaro.


Varför sparar vi uppgifterna
Vi sparar dina uppgifter i vårt datasystem som är beskyddad mot obehöriga. Ansökningshandlingar som är i pappersform sparas i bibelskolans låsta arkiv.

Uppgifterna sparas :

  • För att kunna ombesörja elevens välmående under skolåret sparas informationen om läkarkontakt, medicinering och närmast anhörig.

  • För att kunna förmedla aktuell information om studierna till eleven sparas namn, adress, e-postadress.

  • För att kunna administrera skolavgifter sparas namn, adress, e-postadress.

  • För att kunna skriva ut betyg till eleven sparas uppgifter om genomförd praktik och provresultat samt närvaro på lektionerna.

Gallring
Gallring sker årligen efter avslutat studieår. Om du har skuld till bibelskolan sparas dina kontaktuppgifter tills skulden är betalt. Om du vill fortsätta kontakten med bibelskolan eller om du vill få intyg/betyg utskrivna senare, måste du ge ditt medgivande att spara uppgifterna.

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

MISSIONSAVDELNINGEN

Personuppgiftansvarig
Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till missionsavdelningen.

Personuppgifter som sparas
Vi sparar ditt namn, adress, telefonnummer och e-mail adress i vårt datasystem som är beskyddad mot obehöriga.

Varför sparar vi uppgifterna
Uppgifterna sparas för att:

  • kunna skicka information till dig som har fadderbarn eller annat missionsåtangande där du sponsrar missionen.
  • för att vi skall kunna administrera sponsring
  • informera dig om aktuella nyheter inom vårt missionsarbete.

Systemet är beskyddad mot obehöriga.

Gallring
Om du önskar avsluta dina åtaganden raderas uppgifterna.

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

 RECEPTIONEN

Personuppgiftsansvarig
Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till vår receptionen.

Personuppgifter som behandlas
Receptionen hanterar uppgifter i samband med anmälningar till olika kurser, utbildningar, event.
Vi sparar ditt namn, adress, telefonnummer, e-mail adress, uppgift om hemförsamling (i samband med vissa utbildningar), uppgift om närmast anhörig, (i samband vid vissa utbildningar). Uppgifterna sparas i vårt datasystem som är beskyddad mot obehöriga.

Varför sparar vi uppgifterna
För att kunna administrera anmälningar, anmälningsavgifter och planera de praktiska detaljerna.

Gallring
Efter avslutat utbildning/kurs/event raderas uppgifterna. Om du vill ha fortsatt kontakt med oss kan du ge oss ditt medgivande att spara dina uppgifter.

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

FÖRSAMLINGEN ARKEN 

Personuppgiftansvarig
Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss när du går med i någon av våra klubbar (t.ex. bokklubben, musikklubben ) eller prenumererar nyhetsbrevet.

Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter som behandlas är ditt namn, adress, telefonnummer, e-post. Personuppgifterna finns i Arkens datasystem, som är skyddad mot obehöriga.

Varför sparar vi uppgifterna
Uppgifterna sparas för att kunna göra både fysiska och digitala utskick till dig.

Gallring
Uppgifterna raderas när du meddelar att du inte längre vill fortsätta ditt medlemskap i respektive klubb eller prenumeration.

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

HELANDECENTRET

Personuppgiftansvarig
Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med din anmälan till Helandedagar

Personuppgifter som behandlas
Vid anmälan till helandedagar sparar vi ditt namn, adress, email, telefonnummer, ålder, uppgift om matallergi och din beskrivning av ditt bönebehov. I boendekontraktet sparas också ditt personnummer och uppgift om närmast anhörig.

Varför sparar vi uppgifterna
Uppgifterna sparas för att vi ska kunna administrera betalningar av deltagaravgifter och för att kunna planera de praktiska detaljerna kring betjäningen på helandedagarna. Din
beskrivning av ditt bönebehov och din ålder sparar vi för att kunna planera rätta förbedjare för ditt bönesamtal.

Gallring
Uppgifterna raderas efter helandedagarna. Om du vill att uppgifterna sparas för fortsatt kontakt måste du ge ditt medgivande.

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

 HELANDESAMTAL

Personuppgiftansvarig
Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du bokar samtal på vår Helandecenter.

Personuppgifter som behandlas
När vi bokar ett samtal för dig sparar vi ditt namn, adress, email, telefonnummer, ålder, och din beskrivning av ditt bönebehov.

Varför sparar vi uppgifterna
Detta gör vi för att vi ska kunna sända dig information om en bokat tid. Vi vill ha ditt telefonnummer för att kunna ringa dig ifall det blir ändringar på kort varsel innan den bokade tiden. Din beskrivning av ditt bönebehov och uppgift om din ålder sparar vi för att kunna välja rätta förebedjare och kunna på bästa sätt förbereda oss för att möta dig.
Uppgifterna sparas i pappersform i ett låsbart skåp.

Gallring
Uppgifterna raderas efter samtalet. För att uppgifterna ska kunna sparas för fortsatt kontakt måste du ge ditt medgivande till oss.