Förskolan Växthuset – en trygg plats att växa på

LÄS PRESSRELEASEN SOM VI HAR SKICKAT TILL TIDNINGARNA MED ANLEDNING AV ATT  HYRESVÄRDEN SLÄNGDE UT OSS

För dig som vill att ditt barn ska gå på en förskola med tydlig kristen profil, är Förskolan Växthuset en fantastisk möjlighet! Vi är Församlingen Arkens förskola med tre avdelningar för barn i åldern 1-5 år; Kärleken, Glädjen och Friden.

Samarbete förskola/skola sker med Kungsskolan, som är Församlingen Arken Bibelcenters Låg– och mellanstadieskola och fritidshem. Fritidshemmet Kungsgården är tillgängligt för barn mellan 7 – 11 år. Skolan ligger i samma fastighet som Förskolan Växthuset.

Vi arbetar för att barnen ska kunna fortsätta sin utveckling och sitt lärande till positiva och självständiga människor. Detta genom temaarbete med inriktning: jag-känsla, gruppkänsla, social, motorisk såväl som intellektuell utveckling. Vi arbetar också för att hjälpa barnen fram till en personlig relation med Jesus.

Förskoleåldern är den tid då människans utvecklingsförmåga är som störst. Förutom sin vetgirighet, förmåga att ta in fakta och kunskaper, kännetecknas barnet 2 – 7 år av sitt behov av ordning och reda och fasta rutiner. Vi hjälper barnen genom den anpassade miljön och genom regelbunden daglig rutin.

Förskolan Växthuset ligger centralt placerad vid Tibble Torg i Kungsängen.

  

  

Vår pedagogik

Vår styrka ligger i omsorgen om det enskilda barnet och vår målsättning är att varje barn ska känna sig sedd och viktig. Vi vet att ditt barn är det mest dyrbara du har och vi tar därför vårt uppdrag på största allvar.

Vår verksamhet som utgår från förskolans läroplan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Hos oss är pedagogerna nyfikna och inspireras av barns utforskande. Barn föds kompetenta och skapar sin egen kunskap tillsammans med andra barn och vuxna. Genom olika upplevelser, inne som ute, skapar barnen sitt lärande i mötet med miljön, barnen eller oss pedagoger drar de egna slutsatser. Vi kan då tillsammans lära oss mera genom att ställa frågor som leder till egna ställningstaganden. Vi utmanar barnens tankar så att deras nyfikenhet och vilja att lära sig ökar.

Temainriktat arbetssätt

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan 98 rev. 2016. Vi vill erbjuda en miljö som är trygg, lekfull och stimulerande, där barnen har lätt att utvecklas och lära sig nya saker. Någonting som lägger grunden för ett livslångt lärande.

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” Lpfö 98 rev. 2016

Därför har vi på Växthuset valt att jobba utifrån det temainriktade arbetssättet. Vi har haft många olika teman under åren. Några exempel på dessa är: Jag och min familj, olika yrken, ladugården, hjältar, småkryp, fåglar, känslorna. Allt utifrån barnens egna intressen.

Vi jobbar med teman på flera olika sätt: temasamlingar, sånger, vi gör olika utflykter som passar temat och barnens intresse, vi skapar, bakar, läser böcker, samtalar, dokumenterar, problematiserar och argumenterar.

Växthusets personal

På Växthuset har vi en härlig personalgrupp som består av både förskolelärare och barnskötare. Med våra olika talanger hjälps vi åt att skapa en rolig och utvecklande tid för ditt barn i förskolan.

Kontakt och ansökan

Varmt välkommen hit på ett besök om du vill veta mer om vår förskola. Ring och boka en tid i förväg.

Telefon förskolechef: 073-707 75 45

E-post: vaxthuset@arken.org

Adress: Vi har flyttat till nya lokaler i Sylta vid Ekbacken

Du ansöker om plats i vår förskola via Upplands-Bro kommuns hemsida. Klicka på texten nedan och följ sedan instruktionerna: