FÖRSKOLAN VÄXTHUSET

DÄR GRUNDEN LÄGGS

OM FÖRSKOLAN

Förskolan Växthuset är en fristående förskola med kristen profil. Huvudmannen för förskolan är församlingen Arken. Förskolan Växthuset består av tre avdelningar: Kärleken, Glädjen och Friden för barn i åldern 1-6 år.

Förskolan Växthuset ligger i Sylta, med ett kort avstånd från Kungsängen centrum och med bra bussförbindelser till Bro. Vi är mycket ute på vår härliga gård och även i vårt närområde vid Lillsjön. Vi använder gården och närområdet som ett uterum där vi hittar intressanta saker att utforska. Vi strävar efter att våra ute- och innemiljöer ska vara inspirerande och inbjudande. Genom våra lärmiljöer vill vi skapa mötesplatser mellan barn, samt barn och pedagoger där vi kan leka, upptäcka och utforska tillsammans.

 

FÖRSKOLANS MÅLSÄTTNING

Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanen (Lpfö 18), som gäller förskolans pedagogiska verksamhet med extra betoning på att:

  • Arbeta med projekt/tema, drivkraften i lärandet är barns egen nyfikenhet, lust att lära och upptäcka nya saker.
  • Varje barn är kompetent och utvecklas individuellt och i samspel med andra.
  • Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, där gyllene regeln är grundstenen.
  • Vi använder inslag av Bornholmsmodellen som tränar barns språkliga medvetenhet.
  • Vi vill erbjuda barn omsorg och lärande i en varm och trygg kristen atmosfär.

ANSÖKAN

Du ansöker om plats i vår förskola vid Upplands-Bro kommuns hemsida. Klicka på texten nedan och följ sedan instruktionerna.
Söka plats i förskoleverksamheten i Upplands-Bro kommun

Kontakta oss gärna för mer information:

Varmt välkommen hit på ett besök om du vill veta mer om vår förskola. Mejla och boka en tid!

Telefon förskolechefen: 08-588 840 00 (vx)  Linda Bergling

Telefon Växthuset: 08-581 651 65

E-post: [email protected]

Adress: Högnäsvägen 1, 196 34 Kungsängen