Församlingen Arken i Lundsbrunn

Församlingen Arken i Lundsbrunn-Skara är en utpost till Arken i Kungsängen. Det är Gunnar och Linda Bergling som är pastorer också för medlemmarna i Skaraborg. Besöker du oss i Lundsbrunn kommer du därför att få del av detsamma som du möter på Arken i Kungsängen. Vi hyr Tullens lokaler på Skaraborgsgatan 38 i Skara.

Lena Lindqvist-Carlsson och Sven-Åke Carlsson är ledare i Arkens utpostförsamling i Lundsbrunn-Skara:

– Vi vill vara en plats som präglas av omtanke och barmhärtighet. Du är varmt välkommen!

Program våren 2019

Under sommaren gäller andra tider se facebok https://www.facebook.com/F%C3%B6rsamlingen-Arkens-utpost-i-Lundsbrunn-1435009926601043/

Fronm hösten gäller följande :Välkommen på bön- och gemenskapskvällar hos Svenne och Lena på tisdagar kl 18.30- 20.30. Vi fikar kl 18.00

Helandemöte, undervisning om helande utifrån Bibeln kl 14.00-16.00 på Tullen av Lena och Sven-Åke Carlsson varje 1:a och 3:dje vecka.

Dessa datum är helandemötena: (i samarbete med Tullen)

Mats är pastor, lovsångare och en av medarbetarna som undervisar och flödar
i den helige Andes gåvor på helande-dagarna i Kungsängen. Mats är församlingen
Arkens koordinator för oss utposter i Lundsbrunn och Göteborg. 

Anita Björk är koordinator för Helandecenter i församlingen Arken, Kungsängen.
Anita är också äldste och en av bibellärare på bibelskolan Jesus Helar och Upprättar.
Hon flödar starkt i nådegåvorna och helandetjänsten.

 

Abeba Russom är församlingen Arkens apostel som reser ut över hela världen och startar kristna församlingar. Abeba kommer ursprungligen från Eritrea och har en stark profetisk tjänst som följs av under och tecken, frälsning, helande, upprättelse och frihet. Till höger på bild syskonen Daniel och Victoria Carlsson och Toni Edengren.

  • 14-16/6  Relationshelg med Ann-Marie och Lars Lindqvist.
    Frälsningsarmén, Jarlagatan 7, 532 36 Skara”Relationer för gifta och ogifta!” med Lars och Anne-Marie Lindqvist med lovsångsteam. Lars o Anne-Marie Lindqvist har en lång erfarenhet av själavårdsarbete och har under många år arbetat med äktenskapsrådgivning och bearbetningssamtal på Arkens helandecenter i Kungsängen.Fredag 14/6 kl 19.00 Möte med Lars och Anne-Marie Lindqvist, möte med betjäning
    Lördag  15/6 kl 16.00 Möte med Lars och Anne-Marie samt kl 19.00 Möte Lars och Anne-Marie Lindqvist


Ann-Marie och Lars Lindqvist

Gåva

Vill du ge en gåva till vårt arbete på Arkens utpost i Lundsbrunn så kan du ge på följande sätt:
Swish-nr: 070-34 73 011 (tillfälligt swishnr)
Bankgiro: 549-7748 Handelsbanken (Märk din betalning med ”Lundsbrunn”)

Tack för din gåva!

Hemgrupper i Arken Lundsbrunn

Hemgrupperna träffas varje vecka och är en plats för gemenskap. Alla församlingsmedlemmar i Arken tillhör en hemgrupp. Hemgrupperna samlas tisdagskvällar varje vecka. Önskar du få komma till en hemgrupp kan du kontakta Lena och Sven-Åke.

Kontaktuppgifter:

E-post: sa.carlsson58@gmail.com
Förbönstelefon: 073 – 588 15 11 (torsdagar 9.00-11.00)
Telefon: 073 – 588 15 11 (Telefontid torsdag kl 9.00-11.00. Övriga tider telefonsvarare och sms)
Möteslokal: Tullen, Kristet Center, Skaraborgsgatan 38, 532 30 SKARA (vid Ingo-macken)

Arken of Finland

helsinki@arken.org
Tel. + 358 - 45 113 75 00

Gå till Arken Finland hemsida >>