Församlingen Arken i Lundsbrunn

Församlingen Arken i Lundsbrunn-Skara är en utpost till Arken i Kungsängen. Det är Gunnar och Linda Bergling som är pastorer också för medlemmarna i Skaraborg. Besöker du oss i Lundsbrunn kommer du därför att få del av detsamma som du möter på Arken i Kungsängen. Vi hyr Tullens lokaler på Skaraborgsgatan 38 i Skara.

Lena Lindqvist-Carlsson och Sven-Åke Carlsson är ledare i Arkens utpostförsamling i Lundsbrunn-Skara:

– Vi vill vara en plats som präglas av omtanke och barmhärtighet. Du är varmt välkommen!

Regelbundna möten:

Tisdagar på ojämna veckor kl.18.00-20.00
Bön hemma hos Svenne och Lena.

Onsdagar på jämna veckor mellan 18.00-20.00
Undervisning om biblisk helande för själen och kroppen
Plats: Arken/Tullen, Skaraborgsgatan 35,
53230 Skara

Varje söndag möte med bön, lovsång och predikan kl. 17.00.
Fika från kl 16.30.
Hemma hos Svenne och Lena,  Plats: Lilla Brännebo, 53392 Lundbrunn


Programmet  våren 2020

Mars
13 mars

Möte kl 19.00: Lovsång och vittnesbörd

27-29 mars
Jesus Helar och Upprättar konferens i Arken i Kungsängen. www.arken.org

Maj
15 maj
Möte kl 19.00 Kärleksrelationen med Jesus
Talare: Gunhild Herstad & Solveig Mohlén & Majvor Peterson

16 maj
Möte kl 16.00 Inre bönen
Talare: Gunhild Herstad & Solveig Mohlén & Majvor Peterson

16 maj
Möte kl 18.00
Talare: Gunhild Herstad & Solveig Mohlén & Majvor Peterson

Juni

5 juni
Möte kl 19.00
Talare: Abeba Russom

6 juni
Möte kl 19.00
Talare: Abeba Russom

7 juni
Söndagsmöte kl 11.00
Talare: Abeba Russom
(Detta möte är hemma hos Svenne och Lena )

Eventuella förändringar meddelas via facebook   www.facebook.com/Församlingen-Arkens-utpost-i-Lundsbrunn  

 

 

Gåva:  Vill du ge en gåva till vårt arbete på Arkens utpost i Lundsbrunn så kan du ge på följande sätt:
Swish-nr: 070-34 73 011    Tack för din gåva!

Vill du boka förbönssamtal?  Ring 073-588 15 11 (Telefontid torsdag kl 9.00-11.00. Övriga tider telefonsvarare och sms). Uppge ditt namn och telefonnummer.

Kontaktuppgifter:

E-post: sa.carlsson58@gmail.com
Förbönstelefon: 073 – 588 15 11 (torsdagar 9.00-11.00)
Telefon: 073 – 588 15 11 (Telefontid torsdag kl 9.00-11.00. Övriga tider telefonsvarare och sms)
Möteslokal: Tullen, Kristet Center, Skaraborgsgatan 38, 532 30 SKARA (vid Ingo-macken)

Arken of Finland

helsinki@arken.org
Tel. + 358 - 45 113 75 00

Gå till Arken Finland hemsida >>