Välkommen till församlingen Arken

Vi är en lokal församling med ett arbete över hela världen.

Vår vision är att stärka de svaga, bota de sjuka, förbinda de sårade, föra tillbaka de vilsegånga och att söka upp de förlorade.
Vi vill behandla människor med kärlek och barmhärtighet (från Hezekiel 34).

Många svaga, sjuka  och sargade kommer hit för att bli helade och upprättade. Genom församlingen och bibelskolan Jesus  helar och upprättar ser vi hur människor får förvandlade  liv. Jesus vill möta dig. Han vill även rusta dig att vara med och bygga hans rike.

Arken står för förbundets ark från gamla testamentet och var den plats där Guds härlighet bodde. I Församlingen Arken har vi fått i uppdrag att vara en fristad för människor att möta Guds härlighet. Detta gör vi genom att förmedla evanglium till hela människan.

Välkommen till oss! Här får du möta Guds härlighet genom en personlig relation med Jesus.

Linda och Gunnar Bergling

Pastorer Församlingen Arken

Mötestider

Ordinarie mötestider i församlingen Arken
Varje vecka möts vi till gudstjänst och möten.

kalendern ser du aktuella talare och eventuella extra möten.

Äntligen Söndag!

Församlingens mötesplats varje söndag kl 10.30 – möts vi till gudstjänst för att hämta styrka och få uppbyggelse inför veckans arbete i och utanför församlingen.

Gudstjänsten är den viktigaste delen i församlingen – därifrån utgår allt annat. För att kunna gensvara till Herrens uppdrag och vision behöver vi fästa blicken på Jesus och uppfyllas av Hans kärlek till oss.

Församlingen Arkens möten präglas av innerlighet och stort allvar, samtidigt finns en väldig glädje och frihet. Vi vill komma samman varje söndag för att upphöja och tillbedja Jesus tillsammans. I lovsången finns det möjlighet att prisa Jesus med dans och flaggor. Vi vill låta den helige Ande få fritt utrymme att göra vad han vill i mötena – för där Herrens Ande är, där är frihet!

Välkommen att komma samman med församlingen!


Barnkyrkan

Barnen får undervisning på sin nivå och mycket tid ges även till lek och pyssel. Barnkyrkan är för barn från 3 år och uppåt.

Barnrum finns i anslutning till möteslokalen för föräldrar och barn 0-2 år. Där kan du som vuxen se och följa med i mötet och samtidigt ta hand om ditt barn.


Givande

Största delen av församlingen Arkens verksamhet bärs av ideella gåvor. Genom att medlemmar och besökande gäster inspireras att vara med och ge gåvor, stora eller små, kan församlingen utföra sitt uppdrag och vision att hjälpa människor på många olika sätt. I församlingen praktiseras givande i form av tionde och andra gåvor. Allt givande är alltid frivilligt och sker ofta anonymt.

Betalningsmedel
På Arken finns även möjlighet att ge kollekt med kontokort, via betalstation eller gåvomat. Vi tillämpar även så kallade troslöften, vilket innebär att du kan fylla i ett vanligt inbetalningskort där du behåller originalet och lägger kopian i kollekten. Du betalar in din gåva så snart du kan eller i samband med nästa månads slut. Vi ser på dessa troslöften som kontanter.


Tolkning

Alla söndagsgudstjänster och konferensmöten tolkas till både engelska och finska. Hörlurar kan kvitteras ut i konferensbyrån.

Café Arken

Under konferenser och söndagar kan du köpa mat i Arkens café. Naturligtvis finns det kaffe, te, glass och många sorters kakor och fikabröd. Du kan sitta både inne och ute (när årstiden tillåter). Det finns minst 200 sittplatser inomhus och många utomhus. I caféet finns även tillgång till microvågsugnar.

Öppettider
Caféet är öppet i samband med konferensmöten och efter söndagens gudstjänst. I övrigt är caféet endast öppet för bibelskolans elever under vardagsförmiddagar.


Bokhandel

I Arkens bokhandel finns ett stort utbud av både böcker, biblar, musik- och prediko-CD:s. Du kan naturligtvis köpa med dig Mirakelfestivalen på både CD och MP3. Därutöver hittar du många barn- och ungdomsprodukter. Kom in och titta – du hittar alltid något fräscht och nytt!

Second hand-shop

Här kan du hitta många fina kvalitetskläder, böcker och husgeråd till väldigt bra priser. Det bästa med denna affär är att du får vara med och stödja våra olika missionsprojekt, samtidigt som du möter dina personliga behov av kläder eller saker.


Vår trosåskådning

Församlingen Arken är en bibeltroende församling med rötter djupt rotade i den klassiska kristna trosbekännelsen.

 • Vi tror att Jesus är världens Frälsare. Vi tror att alla människor kan bli frälsta och få leva ett rikt liv som Jesu efterföljare. Du som bekänner Jesus som Herre och Frälsare är välkommen att bli medlem i Arken.
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.
 • Vi tror på Bibeln som Guds ofelbara Ord.
 • Vi tror på en enda Gud, treenig och av evighet, Fadern, Sonen och den helige Ande.
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.
 • Vi tror på Jesus Kristi ställföreträdande död och uppståndelse till försoning för alla människor i och genom Hans blod.
 • Vi tror att alla människor måste födas på nytt.
 • Vi tror att var och en som tror på frälsaren Jesus Kristus måste låta döpa sig i vatten.
 • Vi tror att dopet i den helige Ande är en gåva till alla troende och ger kraft till kristet liv och tjänst.
 • Vi tror att det kristna livet är ett liv i lydnad för Guds ord i Jesu efterföljd.
 • Vi tror att Jesus är den enda vägen till Gud.
 • Vi tror att Jesu försoningsdöd ger syndernas förlåtelse, befrielse, helande från fysiska och psykiska sjukdomar, upprättelse av personligheten.
 • Vi bekänner med den apostoliska trosbekännelsens ord:
  • ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare 
  • Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
  • Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig Kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”  

Församlingen Arkens vision

Vår kallelse är att uppfylla Hesekiel 34 enligt orden:

De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka och de förlorade söker vi upp. Vi behandlar dem med kärlek och barmhärtighet.

Visionen kan också sammanfattas i fyra punkter:

• Att sprida evangelium om frälsning för hela människan i Jesus Kristus
• Att verka i kärlek och barmhärtighet
• Att nå såväl folken som den enskilda individen
• Att särskilt tänka på de svaga, fattiga och nödlidande människorna

Vi tror att Herren lägger en stark betoning på den lokala kristna församlingens möjligheter när det gäller att nå världen. Varje kristen bör vara aktivt medverkande i församlingens arbete för att detta ska uppnås.

Genom olika avdelningar och projekt uttrycks och sprids den vision vi har att förvalta, t ex genom bibelskolan, konferenser & seminarier, Helande Löv, bokklubben, Pastorns ord, Linda Berglings bästa, evangelisation, helandeundervisning, helandecenter, helandedagar, TV-arbete, internationellt arbete m m.

Söker du ett andligt hem?

Längtar du efter att höra samman med en församling där du kan gensvara till din kallelse? Kom och ta reda på vad församlingen Arkens vision är – och se om du hör hemma här!

Du är inte ensam
Ingen enda av oss är kallad till att stå ensam i uppdraget att utbreda Guds rike. Det är Guds tanke att vi ska höra ihop med andra som delar vår tro. Vi utgör alla lemmar i Kristi kropp.

Kraften i överlåtelse
Ibland kan känslor av vilsenhet och utanförskap, ha sin förklaring i att man inte har överlåtit sig till en församling ännu. Att överlåta sig till en församling innebär en viss begränsning, men det innebär alltid en möjlighet till växt och utveckling i det personliga livet.

Med Jesus i centrum
Församlingen Arken har fått uppdraget att vara en uppenbarelseplats för Jesus. I våra gudstjänster ger vi mycket tid till att upphöja Jesus och lyssna till Guds ord. Vi vill ge den helige Ande frihet att verka i våra liv så att vi blir förvandlade.

Helande för kropp och själ
I våra gudstjänster och för övrigt i vår verksamhet finns det möjlighet att ta emot helande och hjälp för olika personliga behov – och för alla åldrar. Vi praktiserar handpåläggning i tro på namnet Jesus och undervisningen i Guds ord ger oss tro på Guds möjligheter och lösningar.

Hela familjen
Alla medlemmar i familjen får känna sig hemma. Församlingen driver en kristen förskola och skola. Dessutom finns ett starkt och växande barn- och ungdomsarbete som präglas av samma längtan att leva för Jesus, som församlingen i övrigt.

Gemenskap i uppdraget
I församlingen Arken tror vi att alla har något att bidra med. Det ger en härlig gemenskap att tjäna Gud tillsammans med andra. Att vara förenad kring ett gemensamt uppdrag bidrar även till man blir helad och upprättad. Träffpunkter för social gemenskap finns genom församlingens hemgrupper och i Arkens café efter gudstjänsterna. Speciella cafékvällar anordnas även flera gånger per termin.

Trygga ledare
I församlingen kommer du dessutom in under beskyddet av en herdes (pastors) ansvar för ditt liv. Du får kontinuerlig, sund undervisning som hjälper dig i vardagen. Pastorer i Församlingen Arken är Gunnar och Linda Bergling.

Du kan hitta hem i Arken!
Om du vill ha mer information om vad det innebär att bli medlem i församlingen Arken, kan du komma på en visionsdelning. Där får du veta mer om hur församlingen är uppbyggd, dess vision och vad det innebär att vara medlem.


Hemgrupper

Församlingen är för närvarande indelad i cirka 20 hemgrupper. Alla församlingsmedlemmar tillhör en hemgrupp. Det är den lilla gemenskapen i den stora församlingen.

Vi träffas i olika hem en gång i veckan för att lovsjunga Jesus, dela Ordet genom att samtala om söndagens predikan, be för varandra och församlingen samt för att ha en social gemenskap. Det är en plats där du kan utvecklas både andligt och personligt.

Församlingen Arkens pastorer heter Gunnar & Linda Bergling.

De har tjänat Gud i mer än 30 år och deras tjänster har haft och har stor betydelse för många människor utöver hela världen. De har en iver efter att leva hängivet för Jesus och inspirera andra till ett liv för honom. I sin tjänst har de Guds ord och Guds Ande som en stark grund. De vill bereda möjlighet för människor att bli helade och upprättade till både kropp och själ. Genom sina liv vill de rusta och hjälpa Guds folk att leva i förnyelse och väckelse – fria att tjäna Jesus helhjärtat.

Arken är en församling för ALLA ÅLDRAR och HELA FAMILJEN

I församlingen ska alla åldrar känna sig hemma och ha en meningsfull gemenskap.

Arkens barn- och ungdomsarbete präglas av församlingens vision. Vi tror att barnen och ungdomarna ska få känna Guds kärlek och omsorg i sina liv och på det sättet bli ”hela människor” som själva kan vara de som möter sina medmänniskor på samma sätt.

Vi har många barn och ungdomar i församlingen och en strid ström av familjer kommer till oss. Antingen för att gå med i församlingen eller för att gå på Arkens bibelskola och vara hos oss en tid.

Man behöver absolut inte ha någon ”kyrkvana” för att delta i någon av barn- och ungdomsaktiviteterna. Alla Arkens barn och ungdomsaktiviteter är öppna för alla som vill komma.

Välkommen!

Precis i anslutning till den stora möteslokalen finns ett rum med fönster, så att man kan följa med i mötet och samtidigt låta de små barnen (upp till 3 år) leka. Där är det du som vuxen som har ansvar för ditt eget barn.

På Arken kan familjen gå tillsammans till kyrkan. Barnkyrkan är barnens mötesplats på söndagsgudstjänsten. Här får barn från 3-9 år gudstjänst på sin nivå och i en form som är anpassad till deras ålder. Åldersgrupperna är 3-5 år och 6-9 år. Därefter är det Impact som gäller.

Barnkyrkan är öppen för alla barn! Välkommen att prova på! Barnen får gärna ta med kompisar!

Hela församlingen tillsammans
Barnen går tillsammans med föräldrarna till stor salen och är med på inledningen av mötet. När ”Barnkyrkelåten” hörs samlas alla barn bakom ”flaggan” och går tillsammans till respektive åldersgrupp.

Barngudstjänst i åldersgrupper

I respektive åldersgrupp statar vi med lovsång, en rolig lek eller tävling. Vi hälsar på varandra och får en härlig känsla av att vi hör ihop och att det var viktigt att just jag kom till kyrkan den här dagen.

Undervisningen följer ett schema som gör att samma ämne kommer tillbaks en gång i varje åldersgrupp.

Smågrupper

Efter undervisningen till hela åldersgruppen sätter sig barnen i mindre grupper tillsammans med en ledare. I smågrupperna har man större möjligheter till en dialog och här kan man:

• Få en feedback på om barnen förstått undervisningen
• Ställa frågor
• Diskutera hur undervisningen kan användas i verkliga livet
• Be inom området som ämnet berört

Fika

Undervisningen följs av fika. Då barnen ofta varit hungriga har vi en tid testat korv med bröd istället för de klassiska ”söndagsskolebullarna”.

Aktiviteter

Nu är det dags att få röra på sig igen. Pingis, biljard, utomhusaktiviteter när vädret tillåter. Ibland har vi lekar och tävlingar. Barnen kanske vill spela ett spel eller pyssla. Barnen får själva välja vad de vill göra och ofta blandas åldergrupperna.

På Arken kan familjen gå tillsammans till kyrkan. Barnkyrkan är barnens mötesplats på söndagsgudstjänsten. Här får barn från 3-14 år gudstjänst på sin nivå och i en form som är anpassad till deras ålder.

Impact – Gud gör avtryck på oss och vi på omvärlden

Impact är för dig som är10-14 år. På Impact har vi jättekul tillsammans. En söndag kan se ut ungefär så här.

Mingel

Vi träffas i våra fina ungdomsgård. Hinner prata lite med varandra, tar en fika och känner att det är kul att träffas.

Lovsång

På Impact är det ungdomarna själva som spelar och leder lovsången. Därför blir den så bra. Det är härligt att lovsjunga Gud.

Undervisning

Guds ord går att leva efter. Det är inte historia vi lär oss. Vi ser hur Jesus levde och lär oss att göra likadant på skolan, bland kompisar och överallt där vi lever och är. Vår tro växer och vi blir trygga i att Gud älskar oss som vi är.

Fika

Nu börjar vi bli lite hungriga. En smörgås, en korv och bulle sitter fint.

Aktiviteter

Nu är det dags att ha kul tillsammans. Vi har många olika saker att välja på och de varierar med tiden. Några exempel:

 • Musikverkstan
 • Skateverkstan
 • Videoverkstan
 • Sport å sånt

Du kan också välja att bara hänga runt, umgås, spela spel, lyssna på musik eller spela Wii

 

Bibeln så klart!

Så klart tar vi med vår Bibel när vi går till Impact (om du äger en, annars går det bra att låna).