Välkommen till församlingen Arken!

Vi är en fristående kristen evangelisk/karismatisk församling där kärleken till Jesus är det centrala.
Vår vision är att stärka de svaga, bota de sjuka, förbinda de sårade, föra tillbaka de vilsegånga och att söka upp de förlorade.
Vi vill behandla människor med kärlek och barmhärtighet (från Hesekiel 34).

Namnet “Arken” står för förbundets ark från Gamla testamentet och var en plats där Guds härlighet bodde.
Vår önskan är att  vara en fristad där människor får möta Jesus idag.

I centrum för vår verksamhet står söndagsgudstjänsterna på söndagar kl 10.30. Alla är välkomna till våra möten. Det är fritt inträde.
Gudsjtänsterna sänds live på nätet.  Tryck här och gå till sidan för live-sändning
Du är välkommen att lära känna Gud genom en personlig relation med Jesus.

Frälsningsbön

Bjud in Jesus i ditt hjärta.
Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag vill överlåta mitt liv till dig. Förlåt mina synder.
Rena och befria mig.
Tack för att du dog för mig. Jag tror att du har uppstått från de döda.
Föd mig på nytt.
Tack för att jag nu är ditt barn Himmelske Fader, född på nytt och förlåten.
Jag är på väg till himlen för jag har tagit emot Jesus in i mitt hjärta.
Amen.

Våra pastorer

Församlingen Arken grundades 1985 av Gunnar Bergling och Linda Bergling som alltsedan starten har varit församlingens pastorer.

I över 40 år har Gunnar Bergling arbetat som pastor och har engedigen erfarenhet av församlingsbygge. Hans önskan är att församlingen ska rustas till tjänst, att gåvor nedlagda av Gud i människors liv ska utvecklas, förvaltas och att varje man och kvinna ske ge sitt gensvar till Guds plan för sitt liv.

Hans bibeltrogna undervisning om bland annat: Rättfärdigheten i Kristus, man och kvinna i Guds rike, Kristi kropp och individens gensvar till kallelsen från Gud är noterbar både som banbrytande och Jesus-centrerad.

Pastor Gunnar har teol kand från Uppsala Universitet och en doktorsexamen i teolologi vid Life Christian University.

Linda Bergling har sedan 1983 rest inom Norden och ut över världen och arbetat inom helande- och upprättelsetjänsten. Hon har en gedigen pastorserfarenhet. Hon är grundaren av Arkens bibelskola ”Jesus Helar och Upprättar” samt Arkens helandecenter. Linda är även initiativtagare till Arkens missionsarbete med hjälp till barn, träning av ledare och församlingsplaneringar. Lindas frimodiga undervisning och betjäning har inspirerat och hjälpt många ut över världen att ta emot sitt helande. Hon har en fil kand vid Uppsala Universitet i sociologi, pedagogik och psykologi och har studerat vid Life Christian University. Läs mer Presentation av Linda Bergling

De fyra bibliska bönerna.

I bibeln hittar du fyra böner som Paulus ber för församlingen. Vi ber samma böner för vår församling. Du hittar bönerna här. De följer här som en pdf-dokument som du kan bläddra i.

Mötestider

Ordinarie mötestider i församlingen Arken
 Gå till event-kalender, tryck här.

Söker du ett andligt hem?

Om du vill bli medlem i församlingen Arken, ska du delta i sk. “visionsdelning”.  Det är ett informationsmöte  där vi berättar om församlingens vision och organisation. Efter att du har deltagit i visionsdelningen kan du fylla i en ansökan om medlemskapet till oss.
Under vissa söndagar tar vi in nya medlemmar i gudstjänsten. Vi läser upp ditt namn i en direktsänd gudstjänst och pastorerna ber för dig och välsignar dig in  i församlingen.

Kontakta receptionen:  Telefon: 08-588 840 00 (kl 8.30 – 12.30 måndag-fredag) E-post: [email protected]

Hemgrupper och digitala distansgrupper.  

Församlingen är indelad i hemgrupper.  Hemgruppen är den lilla gemenskapen i den stora församlingen.

Hemgruppen träffas i olika hem en gång i veckan för att lovsjunga Jesus, dela Ordet, be tillsammans samt för att ha en social gemenskap.

Digitala distansgrupper  – Distansmedlemmar har möjlighet att tillhöra  en digital distansgrupp som träffas via nätet.


Äntligen Söndag!

Söndagsgudstjänsten varje söndag kl 10.30 är församlingens mötesplats –  vi möts till gudstjänst för att hämta styrka och få uppbyggelse inför veckans arbete i och utanför församlingen.

Gudstjänsten är den viktigaste delen i församlingen – därifrån utgår allt annat.

Vi vill komma samman varje söndag för att upphöja och tillbedja Jesus tillsammans. I lovsången finns det möjlighet att prisa Jesus med dans och flaggor. Vi vill låta den helige Ande få fritt utrymme att göra vad han vill i mötena – för där Herrens Ande är, där är frihet!

Välkommen att komma samman med församlingen! Mötena är öppna för alla! Fritt inträde!

Barnkyrkan

På Arken kan familjer gå tillsammans till kyrkan.

Barnkyrkan är öppen för alla barn! Välkommen att prova på! Barnen får gärna ta med kompisar!

Barnkyrkan är barnens mötesplats under söndagsgudstjänsten. Här får barn från 3 – 14 år gudstjänst på sin nivå och i en form som är anpassad till deras ålder.

Åldersgrupperna är 3-5 år, 6-10 år och impact för 10-14 åringar.

Barnmötet
Startar med lovsång, kollekt,  lek eller tävling. Därefter delas barnen upp i olika grupper för undervisning. Efter  mötet är det fika (meddela ev allergier) och  aktiviteter. Barnen hämtas av sina föräldrar kl 13:00.   Impact går själva när det är slut.

Barnrum finns i anslutning till möteslokalen för föräldrar och barn 0-2 år. Där kan du som vuxen se och följa med i mötet och samtidigt ta hand om ditt barn.

Församlingen Arkens vision

Vår kallelse är att uppfylla Hesekiel 34 enligt orden:

De svaga stärker vi