Välkommen till församlingen Arken!

Vi är en fristående kristen evangelisk/karismatisk församling där kärleken till Jesus är det centrala.
Vår vision är att stärka de svaga, bota de sjuka, förbinda de sårade, föra tillbaka de vilsegånga och att söka upp de förlorade.
Vi vill behandla människor med kärlek och barmhärtighet (från Hesekiel 34).

Namnet ”Arken” står för förbundets ark från Gamla testamentet och var en plats där Guds härlighet bodde.
Vår önskan är att  vara en fristad där människor får möta Jesus idag.

I centrum för vår verksamhet står söndagsgudstjänsterna på söndagar kl 10.30. Alla är välkomna till våra möten. Det är fritt inträde.
Gudsjtänsterna sänds live på nätet.  Tryck här och gå till sidan för live-sändning
Du är välkommen att lära känna Gud genom en personlig relation med Jesus.


Frälsningsbön

Bjud in Jesus i ditt hjärta.
Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag vill överlåta mitt liv till dig. Förlåt mina synder.
Rena och befria mig.
Tack för att du dog för mig. Jag tror att du har uppstått från de döda.
Föd mig på nytt.
Tack för att jag nu är ditt barn Himmelske Fader, född på nytt och förlåten.
Jag är på väg till himlen för jag har tagit emot Jesus in i mitt hjärta.
Amen.

Våra pastorer

Församlingen Arken grundades 1985 av Gunnar Bergling och Linda Bergling som alltsedan starten har varit församlingens pastorer.

I över 40 år har Gunnar Bergling arbetat som pastor och har engedigen erfarenhet av församlingsbygge. Hans önskan är att församlingen ska rustas till tjänst, att gåvor nedlagda av Gud i människors liv ska utvecklas, förvaltas och att varje man och kvinna ske ge sitt gensvar till Guds plan för sitt liv.

Hans bibeltrogna undervisning om bland annat: Rättfärdigheten i Kristus, man och kvinna i Guds rike, Kristi kropp och individens gensvar till kallelsen från Gud är noterbar både som banbrytande och Jesus-centrerad.

Pastor Gunnar har teol kand från Uppsala Universitet och en doktorsexamen i teolologi vid Life Christian University.

Linda Bergling har sedan 1983 rest inom Norden och ut över världen och arbetat inom helande- och upprättelsetjänsten. Hon har en gedigen pastorserfarenhet. Hon är grundaren av Arkens bibelskola ”Jesus Helar och Upprättar” samt Arkens helandecenter. Linda är även initiativtagare till Arkens missionsarbete med hjälp till barn, träning av ledare och församlingsplaneringar. Lindas frimodiga undervisning och betjäning har inspirerat och hjälpt många ut över världen att ta emot sitt helande. Hon har en fil kand vid Uppsala Universitet i sociologi, pedagogik och psykologi och har studerat vid Life Christian University. Läs mer Presentation av Linda Bergling

De fyra bibliska bönerna.

I bibeln hittar du fyra böner som Paulus ber för församlingen. Vi ber samma böner för vår församling. Du hittar bönerna här. De följer här som en pdf-dokument som du kan bläddra i.

Mötestider

Ordinarie mötestider i församlingen Arken
 Gå till event-kalender, tryck här.

Söker du ett andligt hem?

Om du vill bli medlem i församlingen Arken, kontakta receptionen:  Telefon: 08-588 840 00 (kl 8.30 – 12.30 måndag-fredag) E-post: [email protected]
Vi skickar dig en länk till en inspelad presentation av församlingen.  Pastor Gunnar Bergling berättar om församlingens vision och organisation på filmen.  Efter att du har sett filmen, kan du skicka en ifylld ansökan om medlemskapet till oss.
Under vissa söndagar tar vi in nya medlemmar i gudstjänsten. Vi läser upp ditt namn i en direktsänd gudstjänst och pastorerna ber för dig och välsignar dig in  i församlingen.

Hemgrupper och digitala distansgrupper.  

Församlingen är indelad i hemgrupper.  Hemgruppen är den lilla gemenskapen i den stora församlingen.

Hemgruppen träffas i olika hem en gång i veckan för att lovsjunga Jesus, dela Ordet, be tillsammans samt för att ha en social gemenskap.

Digitala distansgrupper  – Distansmedlemmar har möjlighet att tillhöra  en digital distansgrupp som träffas via nätet.


Äntligen Söndag!

Söndagsgudstjänsten varje söndag kl 10.30 är församlingens mötesplats –  vi möts till gudstjänst för att hämta styrka och få uppbyggelse inför veckans arbete i och utanför församlingen.

Gudstjänsten är den viktigaste delen i församlingen – därifrån utgår allt annat.

Vi vill komma samman varje söndag för att upphöja och tillbedja Jesus tillsammans. I lovsången finns det möjlighet att prisa Jesus med dans och flaggor. Vi vill låta den helige Ande få fritt utrymme att göra vad han vill i mötena – för där Herrens Ande är, där är frihet!

Välkommen att komma samman med församlingen! Mötena är öppna för alla! Fritt inträde!

Barnkyrkan

På Arken kan familjer gå tillsammans till kyrkan.

Barnkyrkan är öppen för alla barn! Välkommen att prova på! Barnen får gärna ta med kompisar!

Barnkyrkan är barnens mötesplats under söndagsgudstjänsten. Här får barn från 3 – 14 år gudstjänst på sin nivå och i en form som är anpassad till deras ålder.

Åldersgrupperna är 3-5 år, 6-10 år och impact för 10-14 åringar.

Barnmötet
Startar med lovsång, kollekt,  lek eller tävling. Därefter delas barnen upp i olika grupper för undervisning. Efter  mötet är det fika (meddela ev allergier) och  aktiviteter. Barnen hämtas av sina föräldrar kl 13:00.   Impact går själva när det är slut.

Barnrum finns i anslutning till möteslokalen för föräldrar och barn 0-2 år. Där kan du som vuxen se och följa med i mötet och samtidigt ta hand om ditt barn.


Vår trosåskådning

Församlingen Arken är en bibeltroende församling med rötter djupt rotade i den klassiska kristna trosbekännelsen.

 • Vi tror att Jesus är världens Frälsare. Vi tror att alla människor kan bli frälsta och få leva ett rikt liv som Jesu efterföljare. Du som bekänner Jesus som Herre och Frälsare är välkommen att bli medlem i Arken.
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.
 • Vi tror på Bibeln som Guds ofelbara Ord.
 • Vi tror på en enda Gud, treenig och av evighet, Fadern, Sonen och den helige Ande.
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.
 • Vi tror på Jesus Kristi ställföreträdande död och uppståndelse till försoning för alla människor i och genom Hans blod.
 • Vi tror att alla människor måste födas på nytt.
 • Vi tror att var och en som tror på frälsaren Jesus Kristus måste låta döpa sig i vatten.
 • Vi tror att dopet i den helige Ande är en gåva till alla troende och ger kraft till kristet liv och tjänst.
 • Vi tror att det kristna livet är ett liv i lydnad för Guds ord i Jesu efterföljd.
 • Vi tror att Jesus är den enda vägen till Gud.
 • Vi tror att Jesu försoningsdöd ger syndernas förlåtelse, befrielse, helande från fysiska och psykiska sjukdomar, upprättelse av personligheten.
 • Vi bekänner med den apostoliska trosbekännelsens ord:
  • ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare 
  • Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
  • Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig Kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”  

Församlingen Arkens vision

Vår kallelse är att uppfylla Hesekiel 34 enligt orden:

De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka och de förlorade söker vi upp. Vi behandlar dem med kärlek och barmhärtighet.

Visionen kan också sammanfattas i fyra punkter:

• Att sprida evangelium om frälsning för hela människan i Jesus Kristus
• Att verka i kärlek och barmhärtighet
• Att nå såväl folken som den enskilda individen
• Att särskilt tänka på de svaga, fattiga och nödlidande människorna

Vi tror att Herren lägger en stark betoning på den lokala kristna församlingens möjligheter när det gäller att nå världen. Varje kristen bör vara aktivt medverkande i församlingens arbete för att detta ska uppnås.

Genom olika avdelningar och projekt uttrycks och sprids den vision vi har att förvalta, t ex genom bibelskolan, konferenser & seminarier, Helande Löv, bokklubben, evangelisation, helandeundervisning, helandecenter, helandedagar, TV-arbete, internationellt arbete m m.

Givande

Största delen av församlingen Arkens verksamhet bärs av ideella gåvor. Genom att medlemmar och besökande gäster inspireras att vara med och ge gåvor, stora eller små, kan församlingen utföra sitt uppdrag och vision att hjälpa människor på många olika sätt. I församlingen praktiseras givande i form av tionde och andra gåvor. Allt givande är alltid frivilligt och sker ofta anonymt.

Betalningsmedel
På Arken finns även möjlighet att ge kollekt med swish eller  med kort. Vi tillämpar även så kallade troslöften, vilket innebär att du kan fylla i ett vanligt inbetalningskort där du behåller originalet och lägger kopian i kollekten. Du betalar in din gåva så snart du kan eller i samband med nästa månads slut.


Tolkning

Om du behöver tolkning till finska eller till engelska kontakta vår reception i god tid.  Meddela oss  i vilka möten du önskar få tolkning.  Vi arrangerar tolkning i huvudsak i söndagsgudstjänsterna och konferenserna.  Kontakta receptionen för att få veta om det finns tolkning i det aktuella mötet.

Du behöver ha med dig egna hörlurar som du kopplar in i tolkningsmottagaren.  Mottagare kan hyras på plats.

Några arbetsgrenar