Välkommen till församlingen Arken

Vi är en lokal församling med ett arbete över hela världen.

Vår vision är att stärka de svaga, bota de sjuka, förbinda de sårade, föra tillbaka de vilsegånga och att söka upp de förlorade.
Vi vill behandla människor med kärlek och barmhärtighet (från Hezekiel 34).

Många svaga, sjuka  och sargade kommer hit för att bli helade och upprättade. Genom församlingen och bibelskolan Jesus  helar och upprättar ser vi hur människor får förvandlade  liv. Jesus vill möta dig. Han vill även rusta dig att vara med och bygga hans rike.

Arken står för förbundets ark från gamla testamentet och var den plats där Guds härlighet bodde. I Församlingen Arken har vi fått i uppdrag att vara en fristad för människor att möta Guds härlighet. Detta gör vi genom att förmedla evanglium till hela människan.

Välkommen till oss! Här får du möta Guds härlighet genom en personlig relation med Jesus.

Linda och Gunnar Bergling

Pastorer Församlingen Arken

Läs mera om Gunnar Bergling
Läs mera om Linda Bergling

Mötestider

Ordinarie mötestider i församlingen Arken
Varje vecka möts vi till gudstjänst och möten.

I kalendern ser du aktuella talare och eventuella extra möten. Gå till kalender, tryck här.

Äntligen Söndag!

Församlingens mötesplats varje söndag kl 10.30 – möts vi till gudstjänst för att hämta styrka och få uppbyggelse inför veckans arbete i och utanför församlingen.

Gudstjänsten är den viktigaste delen i församlingen – därifrån utgår allt annat. För att kunna gensvara till Herrens uppdrag och vision behöver vi fästa blicken på Jesus och uppfyllas av Hans kärlek till oss.

Församlingen Arkens möten präglas av innerlighet och stort allvar, samtidigt finns en väldig glädje och frihet. Vi vill komma samman varje söndag för att upphöja och tillbedja Jesus tillsammans. I lovsången finns det möjlighet att prisa Jesus med dans och flaggor. Vi vill låta den helige Ande få fritt utrymme att göra vad han vill i mötena – för där Herrens Ande är, där är frihet!

Välkommen att komma samman med församlingen!

Barnkyrkan

På Arken kan familjer gå tillsammans till kyrkan.

Barnkyrkan är öppen för alla barn! Välkommen att prova på! Barnen får gärna ta med kompisar!

Barnkyrkan är barnens mötesplats under söndagsgudstjänsten. Här får barn från 3 – 14 år gudstjänst på sin nivå och i en form som är anpassad till deras ålder.

Åldersgrupperna är 3-5 år, 6-10 år och impact för 10-14 åringar.

Barnmötet
Startar med lovsång, kollekt,  lek eller tävling. Därefter delas barnen upp i olika grupper för undervisning. Efter  mötet är det fika (meddela ev allergier) och  aktiviteter. Barnen hämtas av sina föräldrar kl 13:00.   Impact går själva när det är slut.

Barnrum finns i anslutning till möteslokalen för föräldrar och barn 0-2 år. Där kan du som vuxen se och följa med i mötet och samtidigt ta hand om ditt barn.


Givande

Största delen av församlingen Arkens verksamhet bärs av ideella gåvor. Genom att medlemmar och besökande gäster inspireras att vara med och ge gåvor, stora eller små, kan församlingen utföra sitt uppdrag och vision att hjälpa människor på många olika sätt. I församlingen praktiseras givande i form av tionde och andra gåvor. Allt givande är alltid frivilligt och sker ofta anonymt.

Betalningsmedel
På Arken finns även möjlighet att ge kollekt med swish, kontokort eller via betalstation. Vi tillämpar även så kallade troslöften, vilket innebär att du kan fylla i ett vanligt inbetalningskort där du behåller originalet och lägger kopian i kollekten. Du betalar in din gåva så snart du kan eller i samband med nästa månads slut. Vi ser på dessa troslöften som kontanter.


Tolkning

Om du behöver tolkning till finska eller till engelska kontakta vår reception i god tid.  Meddela oss  i vilka möten du önskar få tolkning.  Vi arrangerar tolkning i huvudsak i söndagsgudstjänsterna och konferenserna.  Kontakta receptionen för att få veta om det finns tolkning i det aktuella mötet.

Du behöver ha med dig egna hörlurar som du kopplar in i tolkningsmottagaren.  Mottagare kan hyras på plats.


Café Arken

Öppettider
Caféet är öppet i samband med konferensmöten och efter söndagens gudstjänst.


Bokhandel

I Arkens bokhandel finns ett stort utbud av både böcker, biblar, musik- och prediko-CD:s.

Second hand-shop

Här kan du hitta många fina kvalitetskläder, böcker och husgeråd till väldigt bra priser. Det bästa med denna affär är att du får vara med och stödja våra olika missionsprojekt, samtidigt som du möter dina personliga behov av kläder eller saker.


Vår trosåskådning

Församlingen Arken är en bibeltroende församling med rötter djupt rotade i den klassiska kristna trosbekännelsen.

 • Vi tror att Jesus är världens Frälsare. Vi tror att alla människor kan bli frälsta och få leva ett rikt liv som Jesu efterföljare. Du som bekänner Jesus som Herre och Frälsare är välkommen att bli medlem i Arken.
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.
 • Vi tror på Bibeln som Guds ofelbara Ord.
 • Vi tror på en enda Gud, treenig och av evighet, Fadern, Sonen och den helige Ande.
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.
 • Vi tror på Jesus Kristi ställföreträdande död och uppståndelse till försoning för alla människor i och genom Hans blod.
 • Vi tror att alla människor måste födas på nytt.
 • Vi tror att var och en som tror på frälsaren Jesus Kristus måste låta döpa sig i vatten.
 • Vi tror att dopet i den helige Ande är en gåva till alla troende och ger kraft till kristet liv och tjänst.
 • Vi tror att det kristna livet är ett liv i lydnad för Guds ord i Jesu efterföljd.
 • Vi tror att Jesus är den enda vägen till Gud.
 • Vi tror att Jesu försoningsdöd ger syndernas förlåtelse, befrielse, helande från fysiska och psykiska sjukdomar, upprättelse av personligheten.
 • Vi bekänner med den apostoliska trosbekännelsens ord:
  • ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare 
  • Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
  • Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig Kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”  

Församlingen Arkens vision

Vår kallelse är att uppfylla Hesekiel 34 enligt orden:

De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka och de förlorade söker vi upp. Vi behandlar dem med kärlek och barmhärtighet.

Visionen kan också sammanfattas i fyra punkter:

• Att sprida evangelium om frälsning för hela människan i Jesus Kristus
• Att verka i kärlek och barmhärtighet
• Att nå såväl folken som den enskilda individen
• Att särskilt tänka på de svaga, fattiga och nödlidande människorna

Vi tror att Herren lägger en stark betoning på den lokala kristna församlingens möjligheter när det gäller att nå världen. Varje kristen bör vara aktivt medverkande i församlingens arbete för att detta ska uppnås.

Genom olika avdelningar och projekt uttrycks och sprids den vision vi har att förvalta, t ex genom bibelskolan, konferenser & seminarier, Helande Löv, bokklubben, Pastorns ord, Linda Berglings bästa, evangelisation, helandeundervisning, helandecenter, helandedagar, TV-arbete, internationellt arbete m m.

Söker du ett andligt hem?

Längtar du efter att höra samman med en församling där du kan gensvara till din kallelse? Kom och ta reda på vad församlingen Arkens vision är – och se om du hör hemma här!

Möjlighet att bli en distansmedlem, om du bor längre bort.
Du som bor långt bort på ett annat ort eller ett annat land kan bli en distansmedlem.
Kontakta Arkens reception via e-mail info@arken.org eller telefon 08-588 840 00 (mån-fred kl 8.30-12.30).  Du får en länk till en film där pastor Gunnar Bergling presenterar församlingen Arken.  Efter att du har sett filmen kan du söka medlemskap genom att skicka in en ifylld ansökan.  Under vissa söndagsgudstjänster tas det in nya medlemmar. Vi läser upp ditt namn i en direktsänd gudstjänst och pastorerna ber och välsignar in dig i församlingen.

Du är inte ensam
Ingen enda av oss är kallad till att stå ensam i uppdraget att utbreda Guds rike. Det är Guds tanke att vi ska höra ihop med andra som delar vår tro. Vi utgör alla lemmar i Kristi kropp.

Kraften i överlåtelse
Ibland kan känslor av vilsenhet och utanförskap, ha sin förklaring i att man inte har överlåtit sig till en församling ännu. Att överlåta sig till en församling innebär en viss begränsning, men det innebär alltid en möjlighet till växt och utveckling i det personliga livet.

Med Jesus i centrum
Församlingen Arken har fått uppdraget att vara en uppenbarelseplats för Jesus. I våra gudstjänster ger vi mycket tid till att upphöja Jesus och lyssna till Guds ord. Vi vill ge den helige Ande frihet att verka i våra liv så att vi blir förvandlade.

Helande för kropp och själ
I våra gudstjänster och för övrigt i vår verksamhet finns det möjlighet att ta emot helande och hjälp för olika personliga behov – och för alla åldrar. Vi praktiserar handpåläggning i tro på namnet Jesus och undervisningen i Guds ord ger oss tro på Guds möjligheter och lösningar.

Hela familjen
Alla medlemmar i familjen får känna sig hemma. Församlingen driver en kristen förskola och skola. Dessutom finns ett starkt och växande barn- och ungdomsarbete som präglas av samma längtan att leva för Jesus, som församlingen i övrigt.

Gemenskap i uppdraget
I församlingen Arken tror vi att alla har något att bidra med. Det ger en härlig gemenskap att tjäna Gud tillsammans med andra. Att vara förenad kring ett gemensamt uppdrag bidrar även till man blir helad och upprättad. Träffpunkter för social gemenskap finns genom församlingens hemgrupper och i Arkens café efter gudstjänsterna.

Trygga ledare
I församlingen kommer du dessutom in under beskyddet av en herdes (pastors) ansvar för ditt liv. Du får kontinuerlig, sund undervisning som hjälper dig i vardagen. Pastorer i Församlingen Arken är Gunnar och Linda Bergling.

Du kan hitta hem i Arken!
Om du vill ha mer information om vad det innebär att bli medlem i församlingen Arken, kan du komma på en visionsdelning. Där får du veta mer om hur församlingen är uppbyggd, dess vision och vad det innebär att vara medlem.

Hemgrupper och digitala distansgrupper.  

Församlingen är indelad i hemgrupper. Alla församlingsmedlemmar tillhör en hemgrupp. Det är den lilla gemenskapen i den stora församlingen.

Vi träffas i olika hem en gång i veckan för att lovsjunga Jesus, dela Ordet genom att samtala om söndagens predikan, be för varandra och församlingen samt för att ha en social gemenskap. Det är en plats där du kan utvecklas både andligt och personligt.

Digitala distansgrupper  – Distansmedlemmar har möjlighet att tillhöra  en digital distansgrupp som träffas via nätet.

Församlingen Arkens pastorer heter Gunnar & Linda Bergling.
De har tjänat Gud i mer än 30 år och deras tjänster har haft och har stor betydelse för många människor utöver hela världen. De har en iver efter att leva hängivet för Jesus och inspirera andra till ett liv för honom. I sin tjänst har de Guds ord och Guds Ande som en stark grund. De vill bereda möjlighet för människor att bli helade och upprättade till både kropp och själ. Genom sina liv vill de rusta och hjälpa Guds folk att leva i förnyelse och väckelse – fria att tjäna Jesus helhjärtat.