Retreater anordnade av församlingen Arken

Må han som är fridens Herre alltid och på alla sätt ge er sin frid. (2 Tess 3:16)

Kristna retreater på Sjöhamra gård

Församlingen Arkens retreater anordnas på Sjöhamra gård, som ligger i Roslagen några kilometer norr om Åkersberga. Gården ägs och drivs av Arken och har alltid varit en plats för bön och förbön.

Kortare och längre retreater arrangeras ett par gånger i månaden.
Här nedan kan du se aktuella datum för våren 2024. Ytterligare retreater är för närvarande under planering.

Tema-retreater

Tema-retreaterna tar upp 4 olika och mycket viktiga ämnen:

Bli trygg i Guds kärlek
Hitta din identitet i Jesus
Ett liv utan stress
Helande för kropp och själ.

Pastor Linda Bergling eller bibellärare från Arken undervisar i respektive ämne och ber ledda av den helige Ande.
Inom varje tema samlas man sedan för samtal i mindre grupper.
Start fredag kl 12.00 med lunch, avslutning på lördag kväll.

En övernattning, samtliga måltider och kursmaterial ingår, kostnad: 1500 kr/person
Anmälan till E-post [email protected] eller telefon 08 588 840 00

TEMA-RETREAT 16-17 februari

“Fri från fruktan – trygg i Guds kärlek”

Start fredag den 16/2 kl 12, avslutning lördag kväll. Undervisning, lovsång, förbön och samtalsgrupper.

Vila/egen tid och utevistelse/promenader ingår i våra retreater. Sjöhamra ligger nära skogen, sjön och havet med goda möjligheter till rekreation.

Följande böcker passar att läsa i samband med tema-retreaterna. Böckerna finns att köpa via Arkens webshop. 

Retreater anordnade av Hälsolövet

Hälsolövet är Arkens kristna vårdbolag. Hälsolövet inbjuder till endagsretreater/hälsodagar, återhämtningsdagar
och den långa retreaten “Min bästa vecka”. Under dessa retreater får du redskap att hantera
negativ stress utifrån ett kristet perspektiv, undervisning om “Inre bönen” och inspiration
kring vardagsrutiner, sömn, kost och motion. Egen tid/vila, kreativa aktiviteter, promenader
ingår liksom möjligheten att få ett personligt förbönssamtal.

För information se www.halsolovet.se
För anmälan kontakta oss på E-post [email protected] 
eller ring tel 08 58884000


Vid ett tillfälle under våren 2024 har du möjlighet att kombinera Helandedagar
i församlingen Arken med Återhämtningsdagar på Sjöhamra gård, i februari 2024.
Då får du en hel vecka med undervisning, betjäning i förbön samt vila och egen tid med Gud.
Om du deltar i båda får du rabatterat pris på Återhämtningsdagarna.
(10% rabatt gäller på Återhämtningsdagarnas deltagaravgift).
Anmälningarna sker separat, så tala gärna om ditt önskemål vid kontakt med oss.