Beställ Arkens Digitala Nyhetsbrev
Då får kontinuerligt de senaste nyheterna från Arken.

Arken Nyhetsbrev

Här kan du beställa Arkens Nyhetsbrev

Personuppgiftansvarig: Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss när du  prenumererar nyhetsbrevet.
Varför sparar vi uppgifterna: Uppgifterna sparas för att kunna göra digitala utskick till dig.
Gallring: Uppgifterna raderas när du meddelar att du inte längre vill fortsätta din prenumeration av nyhetsbrevet.