Laddar Evenemang

Pastor Merzek Botros undervisar på öppna bibelskolan torsdag 13 februari kl 8.30-12.00.

Temat: Jesus och Islam. Vad säger Koranen om Jesus. Hur kan vi kristna presentera Jesus för sökande muslimer.

Öppet inträde. Frivillig kollekt tas upp.

Välkommen!

Pastor Merzek Botros är arabisktalande pastor i Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Varje söndag samlas ett hundratal arabisktalande för att fira gudstjänst i Centrumkyrkan. Oftast undervisar Merzek Botros i gudstjänsterna.
Tillsammans med medarabetare arbetar Merzek Botros även med mission i Mellanöstern samt driver verksamheten Global gemenskap – ett center för nya svenskar.

(källa: Centrumkyrkan i Sundbyberg http://www.centrumkyrkan.se/viewNavMenu.do?menuID=18)
(Global Gemenskap Center http://www.globalgemenskap.se/index.php/en/)

Share This Post, Choose Your Platform!