Loading Events

Relationsdag 9 oktober
Del 3. Tema: Äktenskapsförbundet, skilsmässa och omgifte, romantik, uttryck för kärlek, sex

Relationsdag 13 november
Del 4. Tema: Teamäktenskap, hur talar vi till varandra, att formas i sin karaktär, barnens roll.

Relationsdagar är friskvård för relationer!
Dessa dagar för alla människor som försöker få livets relationer att fungera.

Höstens relationsdagar är fortsättning till relationsdagarna i våras.  Denna serie av fyra relationsdagar har olika teman varje gång.
Goda relationer med Gud och med andra människor

Medverkar: Gunnar Bergling, Ann-Marie Lindqvist och Oskar & Jennifer Tjäder.
Avgiften 200 kr kan betalas in på Bankgiro: 549-7748
Anmäl dig tillinfo@arken.org 
Du kan delta på plats i Arken eller online. Om du vill delta online, meddela din e-mejl adress till: info@arken.org för att få en online-link till TV-sändningen.

Pastor Gunnar Bergling är initiativtagare till Relationsdagen och kommer att undervisa tillsammans med Ann-Marie Lindqvist och Oskar &  Jennifer Tjäder 

 

Share This Post, Choose Your Platform!