Loading Events

Friskvård för relationer! Goda relationer med Gud och med andra människor
Datum:
7 november ( på Arken, Kungsängen) kl 10.00-18.00.
Avgift:
300 kr inkl mat och fika. (Maten och fikat förbereds för dem som har anmält sig)
Anmälan via email till: info@arken.org  eller telefon 08-588 840 00 (kl 8.30-12.00)

Det här är en dag för alla människor som försöker få livets relationer att fungera. Många upplever att den övergripande meningen med livet är att leva i skatter av sanning, förlåtelse, medlidande, äkthet och barmhärtighet. Men hur gör man i praktiken?  Här är ännu en Relationsdag.

Denna gång har temat: Temat är teamäktenskap, hur talar vi till varandra, att formas i sin karaktär, barnens roll.

Talare: Gunnar Bergling och Ann-Marie och Lars Lindqvist.

Pastor Gunnar Bergling är initiativtagare till Relationsdagen och kommer att undervisa tillsammans med Lars och Ann-Marie Lindqvist. De är samtliga väldigt omtyckta relationstalare och har en lång erfarenhet av själavårdsarbete. Ann-Marie och Lars har arbetat under många år med äktenskapsrådgivning och bearbetningssamtal på Arkens Helandecenter. De kan även erbjuda särskilda samtal för att stärka äktenskap eller ge rådgivning inför ett äktenskap. (Se Arkens Helandecenter) >>

Share This Post, Choose Your Platform!