Det handlar om hjärtats lovsång

99 kr

Författare: Åsa Dahlberg

En bok som ger inspiration inte bara till dig som har en lovsångstjänst, utan till allt Guds folk. Lovsång är viktigt!

Mjuk pärm, 168 sidor

Beskrivning

Det handlar om hjärtats lovsång

Lovsång är viktigt! Vi har en helig Gud som är värd all vår tillbedjan, därför är lovsången viktig för alla troende. Lovsång får inte reduceras till ett musikinslag som lovsångsteamet “sköter”. Målet är att vi alla ska lovsjunga tillsammans! Vi har en sjungande Gud som vill göra sig delaktig och uppenbara sig i lovsången. Låt oss ära hans närvaro!

Den här boken ger inspiration inte bara till dig som har en lovsångs-tjänst, utan till allt Guds folk. Ämnen som berörs är:
• Lovsången tillhör Gud – anledningar att lovsjunga
• Lovsång som församlingens trosbekännelse
• Profetiskt flöde – sång och musik ledd av Anden
• Känslornas plats i lovsången
• Förvandlande och helande kraft i lovsången

Författaren Åsa Dahlberg brinner för att församla Guds folk i lovsång. Hennes lovsångstjänst präglas av enkelhet och hängivenhet med fokus på Guds ord och det profetiska flödet i den helige Ande.

Till toppen