Lovsång, sång i anden och bön. Inspelad live i församlingen Arken.