Till Hjälp Inför Äktenskapet

39 kr

Författare: Gunnar Bergling

Ett häfte med förberedande frågor inför äktenskapet. Tillsammans med din partner går du igenom frågorna och diskuterar saker som är viktiga för dig.

Mjuk pärm, 30 sidor.

Beskrivning

Till Hjälp Inför Äktenskapet

Du som vill lära känna din partner ska få hjälp att snabbt beröra en mängd olika frågor och höra hur den andre tar ställning, samtidigt som du får tillfälle att lära känna dig själv.

Frågorna och påståendena i detta häfte väntar på dina reaktioner och svar som du sedan ska dela med din partner så att ni båda allt mer blir kända för varandra.

Ni behöver två häften så att ni har var sitt och sedan ni har gått igenom dem och skriftligt besvarat frågor och påståenden kan byta bok med varandra och läsa vad den andre har skrivit.  Det är klart att denna övning kräver uppriktighet från bägge parter.  För att det ska kunna fungera så behöver du mena allvar.  Därefter kan ni samtala med varandra om innehållet i svaren, likheter och olikheter.  Detta kan hjälpa er att klarare lära känna varandra och förstå vad ett äktenskap är och vem den är som du planerar att gifta dig med.

Tag gärna tillfälle att samtala med pastor eller själavårdare före äktenskapet. Min förhoppning är att du ska upptäcka välsignelsen av ett kristet teamäktenskap efter nytestamentlig modell.

Detta häfte ”Till hjälp inför äktenskapet” kan läsas tillsammans med böckerna ”Underordna er varandra”, en bok om det nytesta-mentliga teamäktenskapet och boken ”Ledarskapet, förkunnelsen och kvinnorna” som båda är skrivna av Gunnar Bergling.

Till toppen