Nationellt nätverk för väckelsekristendom (NNVK)

Nationellt nätverk för väckelsekristendom (NNVK) har varit vilande ett tag men kommer nu att återupplivas med inspirationsledare som kommer att finnas