Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Visst är dina relationer det viktigaste du har? 

Du hittar ditt hjärtas största glädjeämnen och dina största bekymmer i dina relationer till andra. Dessutom är din relation till dig själv avgörande, du har ju med dig själv överallt! Det finns en enda relation som påverkar dig mer, och det är relationen med Gud. Bibelns budskap talar om att älska Gud och sin nästa som sig själv…

Det här är en dag för alla människor som försöker få livets relationer att fungera. Många upplever att den övergripande meningen med livet är att leva i skatter av sanning, förlåtelse, medlidande, äkthet och barmhärtighet. Men hur gör man i praktiken?

Nu börjar en ny omgång med omtyckta relationsdagar, en serie om fyra gånger fördelat på hela året 2019. Två datum kommer att äga rum nu i vår och de två andra i höst. Varje relationsdag har ett fristående tema, vilket gör att man kan komma oavsett om man varit med tidigare eller inte. Relationsdagen varvar undervisning med samtal i grupp och möjlighet till enskilda samtal. Ibland ges även tid för egen reflektion.

 

Temat denna gång är relationen mellan man och kvinna. Det är inte en renodlad äktenskapskurs*, utan hit kan man komma både enskilt eller i par om man vill. Ett grundläggande behov i alla relationer, är behovet av kommunikation! Ett problem för många relationer som trasslar, är bristen på kommunikation. Under en relationsdag får man förståelse för hur samspelet med andra människor fungerar, att det finns andra tänkesätt och flera sätt att kommunicera på. Under dagen ges även andra verktyg och viktiga nycklar för bättre relationer. Det finns upprättelse för alla relationer!

 

Datum: 9 februari kl 10.00-18.00
Plats:
Församlingen Arken
Kostnad: 200 kr (inkl mat & fika). Betalning görs på plats
Anmälan: till info@arken.org (Du kan komma oanmäld också, men det underlättar vår planering om vi får din anmälan innan).

 

 

 

  

Pastor Gunnar Bergling är initiativtagare till Relationsdagen och kommer att undervisa tillsammans med Lars och Ann-Marie Lindqvist. De är samtliga väldigt omtyckta relationstalare och har en lång erfarenhet av själavårdsarbete. *Ann-Marie och Lars har arbetat under många år med äktenskapsrådgivning och bearbetningssamtal på Arkens Helandecenter. De kan även erbjuda särskilda samtal för att stärka äktenskap eller ge rådgivning inför ett äktenskap. (Se Arkens Helandecenter) >>

 

”Undervisning om vad relationer är, hur man lever med och praktiserar dem här och nu har medfört en tro på en Gud och Fader som vill lära alla sina barn att vara grundad i förhållandet med Honom, och i förhållandet till en maka, vän och syskon.

 

De gamla tankarna ”det går inte”, ”det är omöjligt”, ”människor går inte att lita på”, hade byggt starka fästen och tankebyggnader i mitt sinne. Förnyelse av sinnet kom genom nya tankar – och medförde en vår i sinnet! En resa började!

Jag är så tacksam för Guds ingripande i alla mina relationer! Gud har trofast verkat i en djup fader-barn relation till mina två vuxna barn och ett barnbarn, på väg till frälsning och fullständig upprättelse! Gud är god, trofast och Far. Jag kommer att vara med på nästa relationsdag också!” (Läs hela vittnesbördet här)  >>

Visst är dina relationer det viktigaste du har? 

Du hittar ditt hjärtas största glädjeämnen och dina största bekymmer i dina relationer till andra. Dessutom är din relation till dig själv avgörande, du har ju med dig själv överallt! Det finns en enda relation som påverkar dig mer, och det är relationen med Gud. Bibelns budskap talar om att älska Gud och sin nästa som sig själv…

Det här är en dag för alla människor som försöker få livets relationer att fungera. Många upplever att den övergripande meningen med livet är att leva i skatter av sanning, förlåtelse, medlidande, äkthet och barmhärtighet. Men hur gör man i praktiken?

Nu börjar en ny omgång med omtyckta relationsdagar, en serie om fyra gånger fördelat på hela året 2019. Två datum kommer att äga rum nu i vår och de två andra i höst. Varje relationsdag har ett fristående tema, vilket gör att man kan komma oavsett om man varit med tidigare eller inte. Relationsdagen varvar undervisning med samtal i grupp och möjlighet till enskilda samtal. Ibland ges även tid för egen reflektion.

 

Temat denna gång är relationen mellan man och kvinna. Det är inte en renodlad äktenskapskurs*, utan hit kan man komma både enskilt eller i par om man vill. Ett grundläggande behov i alla relationer, är behovet av kommunikation! Ett problem för många relationer som trasslar, är bristen på kommunikation. Under en relationsdag får man förståelse för hur samspelet med andra människor fungerar, att det finns andra tänkesätt och flera sätt att kommunicera på. Under dagen ges även andra verktyg och viktiga nycklar för bättre relationer. Det finns upprättelse för alla relationer!

 

Datum: 9 februari kl 10.00-18.00
Plats:
Församlingen Arken
Kostnad: 200 kr (inkl mat & fika). Betalning görs på plats
Anmälan: till info@arken.org (Du kan komma oanmäld också, men det underlättar vår planering om vi får din anmälan innan).

 

 

 

  

Pastor Gunnar Bergling är initiativtagare till Relationsdagen och kommer att undervisa tillsammans med Lars och Ann-Marie Lindqvist. De är samtliga väldigt omtyckta relationstalare och har en lång erfarenhet av själavårdsarbete. *Ann-Marie och Lars har arbetat under många år med äktenskapsrådgivning och bearbetningssamtal på Arkens Helandecenter. De kan även erbjuda särskilda samtal för att stärka äktenskap eller ge rådgivning inför ett äktenskap. (Se Arkens Helandecenter) >>

 

”Undervisning om vad relationer är, hur man lever med och praktiserar dem här och nu har medfört en tro på en Gud och Fader som vill lära alla sina barn att vara grundad i förhållandet med Honom, och i förhållandet till en maka, vän och syskon.

 

De gamla tankarna ”det går inte”, ”det är omöjligt”, ”människor går inte att lita på”, hade byggt starka fästen och tankebyggnader i mitt sinne. Förnyelse av sinnet kom genom nya tankar – och medförde en vår i sinnet! En resa började!

Jag är så tacksam för Guds ingripande i alla mina relationer! Gud har trofast verkat i en djup fader-barn relation till mina två vuxna barn och ett barnbarn, på väg till frälsning och fullständig upprättelse! Gud är god, trofast och Far. Jag kommer att vara med på nästa relationsdag också!” (Läs hela vittnesbördet här)  >>