Jag är så tacksam till Gud. Han har verkat i alla mina relationer!

Jag heter Nils. Jag har fått allt mina föräldrar hade och lite mer! Däremot kunde de inte ge vad de inte själva hade, nämligen tro på Gud och på relationer. Tron på relationer uppnås endast där tro på Gud finns! Med andra ord kom jag till Arken med en djup förkastelse i ryggsäcken!

Jag fick erbjudande om att gå på en relationsdag på Sjöhamra gård. Kursen innehöll ämnen som: relationen mellan Gud och människa, vänskap och äktenskap. Allt det som jag själv hade förlorat i relationsväg, något som Gud steg för steg ledde mig till insikt om. För mig var ”vänskap” och ”äktenskap” bara begrepp. Jag sa ja till att gå på relationsdagen. Arkens undervisning om rättfärdighet hade gett mig (makten), rätten och tron på en relation med Gud och med min nästa. Så, ja!

Tron på relationer

Nu blev det undervisning om vad relationer är, hur man lever med och praktiserar dem här och nu. Att förnya de gamla tankarna, det går inte, det är omöjligt, människor går inte att lita på, var svårt. De hade byggt starka fästen och tankebyggnader i mitt sinne. Men förnyelsen av sinnet kom genom nya tankar – och medförde en vår i sinnet! En resa började!

Lars Lindqvist inledde med en tacksägelsebön om Guds godhet och kärlek mot alla hans folk. ”Gud och Fader, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn” (från Efesierbrevet). Bönen gav en tillit och en tro på en Gud och Fader som vill lära alla sina barn att vara grundad i förhållandet med Honom, och i förhållandet till en make, vän och syskon.

Gunnar Bergling undervisade om äktenskapet, den tätaste relation en människa kan ha då den också omfattar sexuell intimitet, att bli ett! Kärlek, respekt och ömsesidig överlåtelse. Ja, gott! men hur ska det fungera i praktiken? Jag är ju så sårad i själen! Hursomhelst tände undervisningen ett stort hopp. Sinnet fick en ny syn, nya tankar!

Därefter undervisade Ann-Marie Lindqvist om kärlek, romantik och sexualitet. Om respekt för varandras gränser både i det själsliga och det fysiska (sexuella). Hon talade om betydelsen av kommunikation och hur ett äktenskap hålls levande och varmt. Halleluja, flera förnyade tankar och bilder av att goda relationer kan förbli goda, ännu djupare och bättre. Halleluja! Det är möjligt!!

Till sist en avslutning med lovsång, förbön och profetisk bön bett ut över var och en. Vi gick mycket berikade hem, med en upplevelse av en god relation med Gud, och en tro på att Han vill bygga relationer genom praxis och undervisning!

Nu har höstterminen gått, jag har tillbringat mycket tid i Guds närhet och medverkat på ännu en relationsdag. Jag är så tacksam för Guds ingripande i alla mina relationer! Jag har gensvarat genom ett ja och amen och påtagit mig ansvaret för faderskap till två härliga Nepalesiska pojkar. Gud har trofast verkat i en djup fader-barn relation till mina två vuxna barn och ett barnbarn, på väg till frälsning och fullständig upprättelse! Gud är god, trofast och Far. Jag kommer att vara med också på nästa relationsdag!

Nils