Församlingsbön

Bön och inspiration i församlingen kl 19.00-20.00.