Frälsningen kommer av nåd. Den som tagit emot Jesus som sin Frälsare är godkänd. Lyssna på bibelord om frälsningen, nåden och Guds kärlek. I bakgrunden finns stilla lovsångsmusik. Efter att betalningen är gjord kan du ladda ner ljudfilen.