På denna ljudinspelning ger Linda Bergling en kort instruktion om Inre bönen. Sedan ber hon Inre bönen till stilla bakgrundsmusik.
Efter att betalningen är gjord kan du ladda ner ljudfilen.