Anita Björk ber ur Ord om helande för själen. Själens består av tankar, känslor och viljan. Flödesbön är benämningen på den typ av bön som bes ut till många samtidigt. Förebedjaren lyssnar in vad den Helige Ande har att säga och ber ut det.  Koppla av och låt ditt inre komma i vilan. Vi önskar att bönen betjänar dig och hjälper dig att ta emot helande för din själ.