Ljudinspelningen innehåller lovsånger, tillbedjan och sång i anden & bön. Den första sången heter  ”Min skatt och pärla” och texten är hämtad från en av Linda Berglings dikter. Efter att betalningen är gjord kan du ladda ner ljudfilen.

1. Min kostbara skatt
2. Vi vill komma till Dig
3. Jesus, Du är allt för mig
4. Du är så underbar
5. Mätt mig med din nåd
6. Se Guds Lamm