Ljudinspelningen innehåller lovsånger, tillbedjan och sång i anden & bön. Den första sången heter  “Min skatt och pärla” och texten är hämtad från en av Linda Berglings dikter.
Efter att betalningen är gjord kan du ladda ner ljudfilen.