Guds stora plan

169 kr

Författare: LaDonna Osborn

Boken beskriver Guds stora plan och hur du passar in i den. Utgår från fyra avgörande händelser; Skapelsen, bedrägeriet, ställföreträdande och upprättelse.

Mjuk pärm, 148 sidor.

Beskrivning

Guds stora plan

Bibeln är en månfacetterad bok, skriven under ett tidsspann av två tusen år av mer än 40 olika författare. Trots detta så innehåller den ett anmärkningsvärt enkelt budskap om Guds återlösningsplan för mänskligheten, som vanligtvis kallas evangelium. Så snart du har förstått evangeliets övergripande budskap kan du också upptäcka vad som är just ditt unika uppdrag.

Då lär du dig att leva ditt liv som den unika person som Gud skapat just dig till.

I boken målar Dr LaDonna Osborn med ord upp ett porträtt av Guds återlösnings-plan.  Det framstår som en panoramabild av den gradvis framskridande historien om Guds plan för mänskligheten.

Den kan sammanfattas i fyra avgörande händelser.
1. Skapelse – Gud skapade oss.
2. Bedrägeri – Satan försökte förgöra oss.
3. Ställföreträdande – Jesus trädde in i vårt ställe.
4. Upprättelse – Vi blir upprättade av Gud.

Populär och trendig undervisning kommer och går. Men endast evangeliet om Kristi återlösning åstadkommer en förblivande förändring i människors liv.  När du väl förstår de fyra avgörande händelserna, så kommer du att utveckla den tillitsfulla och konsekventa tron på Gud.  Den tro som producerar ett balanserat och framgångsrikt kristet liv, i takt med att du fullföljer Hans plan med ditt liv.

LaDonna Osborn har förmedlat evangeliets förlösande sanningar till olika nationer och kulturer i vår värld. Hon har presenterat evangeliet med mäktig framgång i stora auditorier, idrottsarenor, kyrkolokaler och ute på öppna fält.
Här i Guds stora plan målar hon i ord upp ett porträtt om återlösning,  en panoramabild av den gradvis  framskridande historien om Guds plan för mänskligheten.

Till toppen