Nåd och Förlåtelse

99 kr

Författaren: John och Carol Arnott

John och Carol lär dig hur du ger förlåtelsens gåva till andra och dig själv. De lär dig hur du kan leva i nåd. Starka vittnesbörd om att leva i förlåtelse och nåd.

Mjuk pärm, 60 sidor

Beskrivning

Nåd och Förlåtelse

I sin klassiska storsäljare Nåd & förlåtelse har John och Carol Arnott öppnat upp dessa två ämnen och visar oss hur sammanflätade de verkligen är.  I en värld som kräver rättvisa, fast den verkar för perversa idéer om falsk nåd, kan vi helt sanningsenligt endast förstå skönheten i Guds nåd när vi förstår Hans kärlek till oss.

När vi förstår magnituden av Hans kärlek och realiteten av nåden Han visar, då blir förlåtelse en essentiell och icke förhandlingsbar komponent i det kristna livet.

Låt John och Carol lära dig hur du ger förlåtelsens gåva till andra likväl som till dig själv.  Låt dem visa dig hur du kan leva i nåd, och undvika de faror som uppstår när du själv försöker utverka rättvisa emot dem som gjort dig illa.  Bli inspirerad av otroliga vittnesbörd om vad som händer när du lämnar rättvisan i Guds händer och börjar leva i nåden. Se hur frihet – och helande – kommer in i ditt liv och i livet hos dem som finns i din omgivning.

John och Carol Arnott är grundare för och pastorer och ordföranden i Catch The Fire, Toronto, Kanada.  De är också samordnare för Partners in Harvest nätverk för kyrkor.  Som internationella talare, är John och Carol Arnott kända för att tjäna i Faderns kärlek med den helige Andes kraft.  De har sett miljontals liv vidrörda och förvandlade genom mötet med Fadern, Hans omfamning och Hans oerhörda kärlek till dem.

Till toppen