Inspelningen innehåller följande sånger:
1. Där vill jag bo 5.15
2. Jag löper mot målet 3.49
3. Vi vill sjunga halleluja 4.00
4. Seger genom Ditt blod 6.20
5. Där Du är 3.50
6. Du gör under idag 4.56
7. Jesus kan! 4.35
8. Skatten i åkern 5.18
9. Vi vill göra Din vilja 4.55
10. Helig är Gud 6.24