Denna ljudinspelning innehåller följande sånger:
1. Vi lyfter upp ditt Namn
2. Vi vill göra din vilja
3. I det Namnet
4. Du är god
5. I din härlighet
6. Underbar
7. En lovsång stiger från mitt hjärta
8. Bara du är värdig allt lov
9. Där du är
10. Du är så underbar