Anita Björk ber ut Ord om befrielse och helande för känslorna och viljan. Flödesbön är benämningen på den typ av bön som bes ut till många samtidigt. Förebedjaren lyssnar in vad den Helige Ande har att säga och ber ut det. Vi önskar att bönen betjänar dig och hjälper dig att ta emot helande för din själ.