Denna inspelning innehåller följande sånger:
1. Inget annat Namn
2. Jesus Helar och Upprättar
3. Jesus jag vill prisa Dig
4. I din närhet
5. Min själ
6. Du är min glädje
7. Där Herrens Ande är
8. Jesus Du är Guds Son
9. Det dyra Jesus blod
10. Vi vill komma till Dig
11. Utgjut din Ande
12. Herrens nåd
13. Vi lyfter Ditt namn