Loading Events

Välkommen till Församlingen Arkens förebedjarkurs 23-24/11, 2022!
Ännu finns en efterlängtad möjlighet att ta del av genuin undervisning om kristen förbön.
På den här kursen får du lära dig hur du ber själens helande för andra människor och hur du förmedlar helande på Ordets grund med den helige Andens smörjelse och nådegåvor.
Du får undervisning inom områden som: förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse och om hur Andens nådegåvor fungerar.
Kursen riktar sig till alla dem som har längtan att hjälpa sina medmänniskor inom den bibliska helandetjänsten.
Föreläsare:
Pastor Linda Bergling har arbetat inom biblisk själavård i över 40 år och har även skrivit många böcker i ämnet. Linda har utarbetat pedagogiska och välfungerande bönemodeller där hon sätter ord på ett andligt skeende utifrån ett bibliskt perspektiv. Bönemodellerna är unika verktyg och väl fungerande hjälp för själavårdare att bevara helhet och balans i den kristna helandetjänsten.
Anita Björk är en bibellärare som har arbetat med helande-och förbönstjänsten i över 30 år. I sitt dagliga arbete leder hon Arkens Helandecenter och Helandedagar. Under flera år har hon utbildat förebedjare och varit en omtyckt handledare.
Sagt om förebedjarkursen:
Kursen stärkte tron!
Mycket bra undervisning!
Undervisningen fick mig att växa i min tro på Guds kraft.
Spännande, roligt. lärorikt!
Jag insåg att jag har den helige Andes flöde på insidan!
Uppbyggande och inspirerande!
Kursen gav mig nya kreativa tankar.
Mer info kommer!
Välkomna!

Share This Post, Choose Your Platform!